Bivirkninger av Pandemrix

Publisert: 24.03.2014
TittelBivirkninger av Pandemrix
Type publikasjonWeb Article
Year of Publication2013
ForfattereStatens legemiddelverk
Access Date20.03.2014
Last Update Date09.04.2013
URLhttp://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/Sider/Bivirkninger-av-Pandemrix-pr.-15.-januar.aspx