Oppgave: Yrkessituasjon

Arbeidsoppdrag i markedsføring og salg - Krambua AS

Publisert: 25.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Butikkhylle (utsnitt)

I denne oppgaven skal du jobbe med flere kompetansemål i faget. Kommunikasjon med kunder, IKT som salgsverktøy, samarbeidsformer og salgsmiljø er sentrale temaer du får brynt deg på.

Bilde av et butikklokale innredet i gammel stil.Hvilke grep bør gjøres for å sikre butikkens fremtid?

 

Krambua AS er en gammeldags landhandel i ei lita norsk bygd. Eierne av landhandelen har planer om å pensjonere seg, og ingen av etterkommerne har til nå hatt lyst til å overta landhandelen. Da en av sønnene hører at det er planer om å legge en hovedvei like forbi stedet der landhandelen ligger, får han lyst til å overta etter foreldrene. Bygningen som landhandelen ligger i, er på 120 kvadratmeter, og han vurderer å bygge ut. Det er store arealer rundt bygget til nybygg og parkeringsplasser. Det er mange uløste spørsmål rundt framtida til landhandelen, blant annet om hvilken kjede en ny dagligvareforretning bør være tilknyttet.

Du blir spurt om råd om hva den nye eieren bør gjøre, og du skal gjøre følgende:

a. Lag en oversikt over dagligvarekjedene i Norge. Foreslå hva den nye eieren bør gjøre når det gjelder kjedetilknytning.

b. På hvilke områder kan den nye eieren ha fordeler av å samarbeide med andre?

c. Lag et forslag til hvordan ytre og indre salgsmiljø bør utformes.

Bilde av en mann med datamaskin.Hvordan kan importvirksomheten videreføres fra hjembygda på en god måte?

 

Noe av det som har hindret sønnen i å reise tilbake til hjembygda, er at han driver et importfirma i Oslo og selger moteklær.

Han vil ha dine råd om hvordan han kan ta denne virksomheten med seg når han flytter hjem. Han har vurdert å fortsette med virksomheten delvis via netthandel og delvis via telefonsalg, og han ønsker blant annet svar på følgende spørsmål:

d. Hva bør han gjøre med tanke på fordeler og ulemper knyttet til de forskjellige salgsformene?

Importbedriften har et ordrekontor og et lager i Oslo. Dette vil han etter hvert flytte til hjembygda. En av utfordringene med dette er kommunikasjonen med kundene.

e. På hvilke måter mener du han kan kommunisere med kunder og leverandører?

Både i dagligvarehandelen og i importbedriften er det behov for nye datasystemer.

f. Hvordan kan dagligvarehandelen og importbedriften bruke IKT som salgsverktøy?

Når det gjelder utformingen av besvarelsen, bør den inneholde en forside, innholdsfortegnelse, topptekst, sidenummerering og kildehenvisninger. Du bør presentere stoffet på en oversiktlig måte med overskrifter og avsnitt, og du kan godt bruke illustrasjoner, bilder og figurer – de sier mange ganger mer enn ord.

Vurdering

I vurderingen av besvarelsen legges det vekt på om du har fulgt punktene nedenfor:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Gjør rede for samarbeidsformer i dagligvarebransjen.

Foreslå samarbeidsformer for Krambua AS.

Vurder betydningen av samarbeid med andre.

 

Foreslå tiltak i ytre og indre salgsmiljø.

Vurder egne forslag til tiltak.

Gjør rede for kommunikasjonsprosesser.

Foreslå hvordan kommunikasjonen med kunder og leverandører kan foregå.

Vurder forslagene.

Gjør rede for bruk av IKT i salgssituasjoner.

Foreslå forskjellig bruk av IKT i salgssituasjoner.

Vurder forslagene.