Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Hva er etikk?»

Publisert: 09.04.2014, Oppdatert: 05.09.2017

Utfordringer til deg

  1. Hvilke etiske regler gjelder i klassen? Lag en liste med fem regler.
  2. Diskuter handlinger dere utfører hver dag. Dette kan være ting dere gjør mot hverandre, eller ting dere sier til hverandre. Synes dere disse handlingene er moralske eller umoralske?
  3. Finn eksempler på
    • at det kan være moralsk riktig å bryte loven
    • allmennmoral
    • personlig moral

 

Oppgaver

Generelt