Oppgave: Yrkessituasjon

Tverrfaglig heldagsprøve - i-Talk

Publisert: 19.03.2014, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Moderne mobiltelefon

Denne tverrfaglige heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Bilde av en mobiltelefonbutikk.Hva tror du er suksessfaktorer for en butikk som selger mobiltelefoner med tilbehør? 

Hånd som holder pengesedler, med mynter i bakgrunnen. Foto.Hva kan gjøres for å redusere svinn og bedre likviditeten i bedriften?

Situasjonsbeskrivelse

i-Talk selger mobiltelefoner med tilbehør i sentrum av Haugesund. De har vært kjent for å alltid ha et stort utvalg mobiltelefoner på lager. De har totalt sju ansatte, de fleste av dem jobber deltid.

Salget har tradisjonelt vært bra, men er dalende. De sliter også med svært lave marginer på varene. I tillegg er butikken belastet med litt dårlig arbeidsmiljø og mye svinn.

Resultatregnskapet for første kvartal 2011 viser at de går med et solid underskudd. I tillegg har de i perioder betalingsproblemer.

Daglig leder Morten Mo prøver etter beste evne å være oppdatert på trender i bransjen, men syns det er vanskelig å henge med. Nedenfor ser du resultatregnskap for 1. kvartal 2011:

Tabell som viser tenkt resultatregnskap for i-Talk for første kvartal 2011.

Bilde av en gruppe mennesker som holder hender.Hva kan gjøres for å bedre arbeidsmiljøet?

Oppgave

Du skal hjelpe Morten med å:

  • lage en ny markedsmiks for bedriften
  • lage rutiner for å redusere svinn i bedriften
  • komme med tiltak for å bedre arbeidsmiljøet
  • vurdere risikoen for konflikter i butikken, og komme med eventuelle tiltak for å hindre alvorlige situasjoner
  • sette opp et resultatbudsjett for 1. kvartal 2012 i samsvar med foreslåtte tiltak
  • komme med enkle tiltak for å bedre likviditeten

Lag dine egne forutsetninger der det mangler informasjon!

Vurdering

Kompetansemålene som denne oppgaven skal baseres på, finner du i tilknytning til denne nettsiden. Lag en presentasjon som inneholder stoff knyttet til disse målene (eller deler av dem). Husk at selv om ikke alt fra disse læreplanmålene vil inngå i deres presentasjon, må dere likevel kunne svare på spørsmål fra hele målene.

Laveste nivå: 2
Middels nivå: 3–4
Høyeste nivå: 5–6

– gjengi modeller innenfor produktets livssyklus

– definere sentrale begrep innenfor konkurransemidler

– gjøre rede for fasene i produktets livssyklus knyttet til konkrete produkter

– forklare virkemidler brukt i en konkret bedrift

– videreutvikle et produkt

– vurdere alternativer i hver enkelt fase i produktets livssyklus

– diskutere fordeler og ulemper ved ulike virkemidler knyttet til konkrete produkter/bedrifter

– definere trendbegreper

– beskrive videreutvikling av produkter

– gjøre rede for utviklingstendenser og aktuelle trender i samfunnet

– tilpasse produktene og tjenesteleveransen til nye trender

– vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og tilpasse produkt og tjenesteleveranse etter dem

– definere det ytre og det indre salgsmiljøet

– definere profileringsbegrepet

– foreslå tiltak i det fysiske ytre og indre salgsmiljøet som fremmer profilering og salg av varer og tjenester 

– begrunne og vurdere foreslåtte tiltak

– beskrive prosesser knyttet til konflikthåndtering

– definere konfliktbegrepet

– gjøre rede for konfliktrisiko i situasjoner som for eksempel, personalkonflikt, mobbing, fysiske konflikter, ran, innbrudd, tyveri osv.

– foreslå tiltak for å forebygge konflikter

– foreslå tiltak for å håndtere konflikter

– begrunne tiltak for å forebygge konflikter

– begrunne tiltak for å håndtere konflikter

– beskriver trusselbildet i en selvvalgt bedrift

– beskrive risikoreduserende utstyr

– gjøre rede for svakheter i sikkerheten i en selvvalgt bedrift

– vurdere sammenhengen mellom trussel og tiltak i en selvvalgt bedrift

– forklare begreper brukt i forbindelse med resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

– utarbeide resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

– kunne forklare forskjellen på likviditetsbudsjett og resultatbudsjett

– begrunne forskjeller mellom inntekt og innbetaling og mellom kostnad og utbetaling, herunder analysere og vurdere budsjettet

– kunne vurdere tiltak for ev. å bedre en bedrifts resultat og/eller likviditet

– forklare sentrale begreper knyttet til ledelse, samarbeid og bedriftskultur

– gjøre rede for ulike former for ledelse

– gjøre rede for ulike former for samarbeid

– forklare bedriftskulturen i ulike organisasjonsformer

– utarbeide organisasjonsmodeller og gjøre rede for fordeler og ulemper ved disse

– forklare hvordan bedriftskulturer skapes og påvirkes

– vurdere ledelse i ulike organisasjoner

– vurdere ulike former for samarbeid

– vurdere bedriftskultur og foreslå tiltak for å videreutvikle denne