Oppgave: Problem

Hvordan finner vi energiinnholdet i mat?

Publisert: 05.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Sammenligning av rotte og cupcake

For en pytonslange er rotter mat, mens mennesker gjerne spiser en cupcake. Begge deler er drivstoff, som holder kroppen varm og sørger for at musklene kan arbeide. Hva tror du inneholder mest energi av en rotte og en cupcake?

Mat er drivstoff

 

Spørsmål til diskusjon og ettertanke

  • Beskriv hva som skjer med en rotte som har blitt spist av en pytonslange.
  • Hvilken funksjon har fordøyelsessystemet?
  • Hva er kalorier? Hvordan kan man måle kaloriinnholdet i mat?
  • Hva tror du hender hvis en person inntar flere kalorier enn kroppen trenger?
Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for