Oppgave: Yrkessituasjon

Arbeidsoppdrag i markedsføring og salg - salgskurs

Publisert: 24.03.2014, Oppdatert: 07.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kundeservice

I denne oppgaven skal du øve deg på å undervise og gi råd til ansatte i en bedrift som driver med salg. Ta utgangspunkt i en reell eller tenkt bedrift. Medarbeiderne i bedriften har salg og kundebehandling som en av sine oppgaver. Tenk deg at du skal holde et kurs i salg for de ansatte. Aspekter du må ta hensyn til i kurset, er salg, kundebehandling, etikk og service.

Forberedelse

Du skal forberede deg til kurset ved å hente ideer fra ressurser på Internett. Forslag til ressurser du kan bruke, er NDLA, Euro Business School 24/7 (kan brukes gratis i 24 timer) og et gratis salgskurs fra Institutt for salg og markedsføring.

Oppgave

a. Lag et notat med det du synes er viktigst å få med i dette kurset, og hvorfor det er viktig.

b. I tillegg skal du lage en presentasjon som du skal bruke på kurset. Presentasjonen kan du lage i Microsoft PowerPoint eller OpenOffice Impress eller et annet verktøy som du har tilgjengelig. Presentasjonen kan også leveres som video hvis du ønsker det. (Eventuelt kan du legge lyd til presentasjonen for eksempel i PowerPoint.)

Bilde av en kunde som ser på klær i en butikk.Hvordan vil du starte en salgssamtale med denne kunden?

Bilde av en kvinne som ser uinteressert på to par sko, et smykke og en veske som blir holdt opp foran henne.Noen kunder er kresne og har vanskelig for å bestemme seg. Hvordan vil du behandle en slik kunde?

Bilde av en julegave.Er det greit å sende dyre julegaver til kundene uten å nevne det for daglig leder?

Bilde av en selger og en kunde i en butikk som selger datautstyr.Er det greit å gi prisavslag på varer til venner som ikke er faste kunder?

Noen av deltakerne på kurset arbeider i detaljhandelen. På kurset får du følgende spørsmål fra dem:

 • Hvordan vil du anbefale meg å starte en salgssamtale hvis en kunde kommer inn i forretningen og begynner å se på varene?
 • Jeg har det veldig travelt, og en kunde venter på å bli betjent. Hva gjør jeg i slike situasjoner?
 • Hva gjør jeg hvis jeg får et spørsmål fra en kunde som jeg ikke kan svare på eller er usikker på?
 • Hvordan skal jeg behandle en kunde som har problemer med å bestemme seg?
 • Hvordan skal jeg behandle en kunde som er sur og klager over dårlig service?
 • Hvordan skal jeg behandle en kunde som alltid pruter når han eller hun skal kjøpe noe?

En deltaker som reiser for å besøke kunder, har følgende spørsmål til deg:

 • Hva mener du er det viktigste jeg må tenke på når jeg skal forberede et møte med en kunde?

I løpet av kurset kommer det en del spørsmål fra deltakerne både om etikk og om service:

 • Salgssjefen har bedt meg sende dyre julegaver til innkjøpssjefene hos kundene mine og ikke nevne det for daglig leder i bedriften. Hva synes du jeg skal gjøre?
 • Jeg jobber i en elektroforretning og gir av og til prisavslag på varer til faste kunder. I det siste har en del venner som ikke er faste kunder, spurt meg om de ikke kan få prisavslag på varene de kjøper hos oss. Hva skal jeg si til dem?
 • Bør jeg alltid opplyse om ulempene med et produkt hvis det fører til at jeg taper et salg?

c. Lag et notat som viser hva du ville ha svart på spørsmålene. I stedet for å skrive ned svarene kan du levere svaret som lydfil eller video.

En av kursdeltakerne er nyansatt i en klesforretning. Du skal blant annet gi den nyansatte råd om hvordan han eller hun kan skaffe seg produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap.

d. Hvilke råd vil du gi?

Salgslederne skal i tillegg ha et kurs i hvordan intern markedsføring kan motivere selgere til å gjøre en bedre jobb.

e. Hva vil du snakke om på dette kurset?

Besvarelse

Du skal samle alle notatene i én besvarelse, som bør inneholde forside, innholdsfortegnelse, topptekst, sidenummerering og kildehenvisninger. Du bør presentere stoffet på en oversiktlig måte med overskrifter og avsnitt. Bruk gjerne illustrasjoner, bilder og figurer – de sier mange ganger mer enn ord. I besvarelsen skal du lenke til presentasjonsfilen du lager i oppgave b. Dersom du velger å besvare oppgave c som lydfil eller video, må du også lenke til lydfilen eller videofilen i besvarelsen.

Vurdering

I vurderingen av besvarelsen legges det vekt på om du har fulgt punktene nedenfor:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Gjør rede for salgsprosessene.

Lag en plan for salgskurs.

Vurder innholdet i planen.

 

Besvar spørsmål fra kursdeltakerne.

Vurder egne svar.

Gjør rede for etiske normer.

Besvar spørsmål om etikk.

Vurder egne svar.

 

Gi råd om hvordan en selger kan skaffe seg produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap.

Vurder rådene.

Forklar begrepet intern markedsføring.

Forklar hvordan noe kan markedsføres internt.

Gi eksempler på dette, og vurder betydningen av intern markedsføring.