Fagstoff

Utviklingen av immunsystemet

Publisert: 04.03.2014, Oppdatert: 02.08.2017
Barn smiler og dier

Når et barn blir født, har det allerede et immunsystem, men i de første månedene er det også avhengig av immunsystemet til moren. Under svangerskapet overføres antistoffer fra morens blod over til barnets blod gjennom morkaken. Det er også antistoffer i morsmelken som beskytter slimhinnene til barnet, men i løpet av noen måneder må barnets eget immunsystem ta over.

En baby som sutter på en bamse.Små barn kommer i kontakt med mange mikroorganismer siden de gjerne putter "alt" i munnen.

Smittestoffer gir motstandskraft?

I løpet av det første året får barnet immunitet mot de fleste mikroorganismene som finnes i miljøet. Det er spekulert i om barns atferd der "de putter alt i munnen", er en del av opptreningen av immunsystemet.

Det kan hende at barn trenger å bli utsatt for smittestoffer for å få god motstandskraft, men det er en grense for hva som er gunstig. Noen smittestoffer er nemlig ekstra farlige for små barn siden immunapparatet deres ikke er ferdig utviklet.

Tegning av mann med påtegnet lymfesystem med årer og knuter.Lymfesystemet hos menneske. 

Bilde av en person påtegnet organer for immunsystemet.Organer som er viktige for immunforsvaret. 

En nakke med tydelige kuler på grunn av hovne lymfekjertler.Hovne lymfekjertler på halsen.

Lymfatisk vev: milt, lymfeknuter og mandler

Modell av lymfekjertel.Modell av lymfeknute.Immunforsvaret har sine egne "forsvarsanlegg" rundt om i kroppen.

Lymfeknutene er organer på størrelse med druer. De ligger spredt rundt i hele kroppen og reagerer på sykdomsangrep.

Mikroskopbilde fra en lymfeknute med mange mitikondrier og plasmanettverk.Snitt av lymfeknute med mange mitokondrier.Lymfeknutene inneholder store mengder B-celler, T-celler, dendrittiske celler og makrofager. Når lymfevæske strømmer gjennom lymfeknutene, blir den filtrert for uønskede partikler som immunapparatet tar seg av. Ved en infeksjon vil lymfeknutene av og til hovne opp. Et typisk eksempel er at lymfeknutene i halsen hovner opp når man er forkjølt.


Tegning av fra venstre: tolvfingertarm, bukspyttkjertel og milt.Tolvfingertarm, bukspyttkjertel og milt.Milten har mange av de samme funksjonene som lymfeknutene, men den filtrerer blod i stedet for lymfe. Her skjer også mye av antistoffproduksjonen.

 

Rød og hoven hals med store mandler.Hovne og såre mandler.Mandlene er en tredje type lymfatisk organ. De ligger på hver side i halsen og inneholder mange celler som tilhører immunapparatet.

Både milt, lymfeknuter og mandler er eksempler på organer som kan fjernes ved operasjon (på grunn av skade eller sykdom) uten at immunsystemet blir kritisk svekket.

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for

Aktuelt stoff