Fagstoff

Gruppeøvelser

Publisert: 25.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

1. Øvelse i rekke (1)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5–7 per gruppe.
 • Spilleren sentrer ballen over til motsatt side, løper over og stiller seg bakerst i rekka.
 • Varier tempoet i løpingen.
 • Varier pasningstyper.

Utbygging/varianter av øvelsen:

 • Løp med høye kneløft, sideveis løp, sideveis hopping.
 • Øke avstanden mellom gruppene: Føre ballen halvveis, så pasning og løp.


Leverandør: Amendor
  

2. Øvelse i rekke (2)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5–7 per gruppe.
 • Spilleren sentrer ball over til motsatt rekke, løper på utsiden av kjegla  og stiller seg bakerst i rekka.
 • Gjør øvelse ved kjegle, for eksempel ned på magen, ned på rumpa, pushup ...
 • Varier tempoet i løpingen til kjegle og fra kjegle.
 • Varier pasningstypene.

Utbygging/varianter av øvelsen:

 • Løp med høye kneløft, sideveis løp, sideveis hopping.
 • Hopp på én fot til kjegle, bytt fot ved kjegle.


Leverandør: Amendor
 

3. Øvelser i rekke (3)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5–7 per gruppe.
 • Spilleren sentrer ballen over til motsatt rekke og rygger bak i egen rekke.
 • Møt pasning.
 • Varier tempoet i løpingen.
 • Varier pasningstypene.

 
Leverandør: Amendor
xxx

4. Øvelser i sirkel

Beskrivelse av øvelsen (blå har ballen):

 • Spillerne samarbeider parvis om pasning, heading og ulike mottak.
 • På signal flytter spillerne i den indre sirkelen mot høyre og fortsetter med ny makker.
 • Blå og røde bytter plass etter en stund (1–2 minutter).

Varianter av øvelsen:

 • Spiller en-touch og flytter til ny makker (de blå har ballen).
 • Alle inne i sirkelen løper fritt rundt og oppsøker de blå når navnet deres ropes. Alle blå kan rope på alle røde (blå har ballen).
 • Spillerne inne i sirkelen har ballen og løper fritt rundt. Når navnet deres ropes, oppsøker de den i sirkelen som ropte, og utfører øvelsen (for eksempel veggpasning). NB! Ballen spilles når spillerne er 5–7 m fra hverandre.


Leverandør: Amendor
 

5. Pasning-mottak-vending

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5–8 spillere (minst to i hjørnet der øvelsen starter). Eventuelt flere spillere i hvert hjørne ved bruk av flere baller.
 • A spiller pasning til B, B møter og vender i mottaket. A løper og stiller seg i B-køen.
 • B fører så ball mot C og spiller pasning. C møter og vender mot D, osv.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

Utbygging/varianter av øvelsen:

 • Det kan brukes to eller flere baller.
 • Legg inn spurt i løp uten ball.
 • Det kan legges inn ulike typer vendinger og eventuelt finte før mottak.
Pasningsøvelse 

6. Pasning - medtak

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5–8 spillere (minst to i hjørnet der øvelsen starter). Eventuelt flere spillere i hvert hjørne ved bruk av flere baller.
 • A spiller pasning i forkant av B og løper over til B-hjørnet.
 • B tar imot og slår hurtig ny pasning i forkant av C, og løper i C-hjørnet, osv.
 • Prøv å bruke en eller to touch på ballen.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

Utbygging/varianter av øvelsen (tilpasning etter ferdighetsnivå):

 • Det kan brukes to eller flere baller.
 • Legg inn spurt etter at pasning er slått.
 • Spillerne kan føre ballen et stykke før de slår pasning.

Pasningsøvelse 

 

7. Veggspill

Beskrivelse av øvelse:

 • Fire spillere står fast i hjørnene (bytte etter 1–2 minutter).
 • De to spillerne inne i firkanten fører ballen og spiller vegg med hjørnene etter tur.
 • Hjørnene spiller direkte veggpasning i forkant.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

Utbygging/varianter av øvelsen (tilpasning etter ferdighetsnivå):

 • Det kan brukes fra to til fire ballførere.
 • "Hjørnene" kan ha ballen, og spillerne inne i sirkelen beveger seg i samme retning. Det spilles veggpasning hver gang disse passerer et hjørne. Ved denne varianten kan det også trenes headinger, volleyspark, m.m.
Pasningsøvelse 
Relatert innhold

Faglig

Kjernestoff