Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos pattedyr"

Publisert: 13.03.2014, Oppdatert: 03.08.2017
Paring hos marekatter

Pattedyrene er en relativt artsfattig gruppe. I den norske regionen er det i dag registrert 91 pattedyrarter. Selv om det er en liten gruppe, er variasjonene store både i kroppsstørrelse, leveområder og atferd. Gjennom disse oppgavene ser vi nærmere på ulike aspekter ved pattedyrenes formering både når det gjelder fosterutvikling og atferd knyttet til formeringen.

Australsk maurpiggsvinAustralsk maurpiggsvin. Et av få pattedyr som legger egg. 

Fødsel og yngelpleie hos kenguru. 

 

Rådyrgeit med kjeRådyrgeit med kje som dier. 

Moskus på DovreHva er en av de største truslene ved formeringen hos moskus? 

Gaupepar i kurtise. Hunn viser at hun er klar til paring.Kurtise hos gaupe. Hunnen markerer at hun er klar for paring.

 1. På hvilken måte kan vi si at de mest primitive pattedyrene har nære likhetstrekk med krypdyr og fugl?

 2. Morkake er det organet hos pattedyr som gjør at dyrene kan ha lange indre svangerskap som igjen gir velutviklede, levendefødte unger. På hvilken måte muliggjør morkaken det?

 3. Pungdyr mangler eller har en ufullkommen morkake. Hvordan påvirker dette fosterutviklingen og yngelpleien hos disse?

 4. Embryo hos gris etter 33 dager omgitt av fosterhinnen.33 dager gammelt embryo fra gris.Pattedyrenes formering er ikke direkte knyttet til vann, men de har utviklet seg slik at de ivaretar behovet for fuktighet under befruktning og fosterutvikling. Hvordan?

 5. Hos rådyr er det ikke uvanlig med det som kalles "forsinket utvikling". Hva er det de ønsker å oppnå ved å forsinke utviklingen av fostret?

 6. Mangel på genetisk variasjon utgjør en trussel både blant ulv og moskus. Hva kan det føre til, og hva er årsaken til at den genetiske variasjonen blir så liten? Hva kan gjøres for å motvirke dette?

 7. I områder med årstidsvariasjoner fødes de fleste ungene på våren. Hvorfor?

 8. Fjellrev. Foto.   Vårt mest truede pattedyr er fjellreven (Vulpus lagopus).

  Finn ut mer om hvorfor den er utrydningstruet og hva som gjøres for å bevare den.

 9. Beveren lever i familiegrupper, men når ungene er i toårsalderen forlater de familien. Hvorfor er det viktig at de drar da istedenfor å bli i gruppa?

 10. Hos løver dier ofte løvinnene i fellesskap. Hvilke fordeler kan denne atferden ha?

 11. Bukk og simle i brunsttidenBukk og simle i brunsttiden.Hos mange pattedyr slik som for eksempel hjortedyr er det kroppslige forskjeller mellom hanner og hunner. Hva tror du det kan skyldes? 12. Finn ut mer om kurtise og brunst hos to–tre pattedyrarter.
Relatert innhold

Aktuelt stoff