Oppgave

Fagspråk

Publisert: 24.02.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Spørsmål til fagtekst og videoklipp

 

Svara på spørsmåla i denne oppgava finner du i videoklippet ovenfor, og på fagstoffsida "Fagspråk".

 

  1. Hvordan skiller fagspråket seg fra allmennspråket?
  2. De fleste yrker og miljøer har sine egne "språk" med et ordforråd og en tone som er forskjellig fra allmennspråket, iallfall til en viss grad. Hva er fellesbetegnelsen for denne typen språk?
  3. Hvilke krav stiller vi til et fagspråk?
  4. Nevn noen eksempler som viser hvorfor et presist og godt fagspråk er viktig.
  5. Når passer det å bruke fagspråk, når ikke?
  6. Hva er et domene?
  7. Nevn minst to domener som har et internasjonalt fagspråk.
  8. Orda stress, vitamin, økologi, infarkt, insulin, kompleks, frustrasjon, fusjon, empati og harddisk er eksempler på faguttrykk som har funnet veien inn i allmennspråket. Hva betyr de? Forklar dem.
  9. I videoklippet forklarer en advokat et faguttrykk fra fagspråket sitt: kulpøs. Ordet er et adjektiv, og det henger sammen med det latinske substantivet culpa, som betyr "skyld". Hva vil det si at noen har opptrådt kulpøst?

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt