Oppgave

Flerspråklighet

Publisert: 24.02.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave 1

Lær noen faguttrykk.

Les fastoffsida om flerspråklighet på NDLA og finn begrepsforklaringene:

 

 1. Hva vil det si at en stat er flerspråklig? Forklar og gi eksempler.
 2. Hvilke spesielle språklige ferdigheter har en flerspråklig person?
 3. Hva er kodeveksling?
 4. Forklar begrepet globalisering, og gi noen konkrete eksempler på globalisering.
 5. Hvordan bidrar globaliseringa til at stadig flere mennesker blir flerspråklige?
 6. Hva er anglifisering? Og hva er årsaken til at mange språk i verden har blitt og blir anglifiserte?

 

Oppgave 2

Undersøk!

 1. Fins det noen flerspråklige elever i klassen?
 2. Hvilke språk snakker de, og når bruker de disse språka?

 

Oppgave 3

Flerspråklighet – fordel eller ulempe?

Mange barn vokser opp i flerspråklige familier. I denne videoen får du møte to av dem, og forsker Sunil Luuna.

 

Se videoklippet om flerspråklighet ovenfor.

 

 1. Forsker Sunil Luuna bruker begrepet "kognitiv utvikling" i denne videoen. Hva slags utvikling hos barnet er det han sikter til?
 2. Nevn noen av Loonas synspunkter på flerspråklighet.
 3. Når bruker flerspråklige barn de ulike språka de lærer?
 4. Blir de nødvendigvis like flinke i begge språka?

 

Oppgave 4

Anglifisering

 

Se videoklippet ovenfor og jobb deretter med spørsmåla:

 

 1. Daniel Ims er rådgiver i Språkrådet. Hva mener han kan være årsaken(e) til at mange liker å bruke engelske ord?
 2. Er du enig med ham, eller mener du at det også kan finnes andre grunner til at vi bruker engelske ord? Nevn dem i så fall.
 3. Hva er et avløserord? Forklar og gi et eksempel.
 4. Hvorfor tilegner vi oss kunnskap lettere når den formidles på morsmålet vårt?

 

Oppgave 5

Avløserord

 1. Noen avløserord blir en suksess, andre ikke. Gå på sida Språkrådet: avløserord og finn fem gode eksempler på avløserord for engelske IKT-faguttrykk.
 2. Vi bruker ofte engelske ord på ulike hudpleie- og make-up-produkter. Finn fem eksempler på norske ord som har blitt tatt i bruk som avløserord for de engelske orda.
 3. Gi fem eksempler på avløserord som ikke har slått igjennom.
 4. Nevn tre helt ferske engelske ord som har funnet veien inn i det norske språket. Hva kan være grunnen til at nettopp disse orda har dukket opp?

 

Relatert innhold

Generelt