Fagstoff

Analyse av inntekter og kostnader

Publisert: 17.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Nordlys på Kvaløya ved Tromsø

Det kan være nyttig å regne ut hva de forskjellige inntektene utgjør i prosent av sum driftsinntekter. Det er også nyttig å se på hva de forskjellige kostnadene utgjør i prosent av de samme driftsinntektene. Vi skal se på det her, og vi skal se litt mer på nøkkeltall.


Tabell 1 - Analyse av inntekter og kostnader   

Kommentar til analysen

Vår første reaksjon er at overskuddet har falt både i kroner og i prosent av inntektene. Dette skjer til tross for at inntektene har økt. Hovedgrunnen er at særlig de variable kostnadene og lønns- og personalkostnadene har økt både i kroner og i prosent av inntektene.

Det at aktiviteten øker, kan lett gå ut over økonomistyringen. Da kan økte kostnader spise opp mye av forbedringen i inntekter, slik at vi sitter igjen med et mindre overskudd enn året før.
Det viktigste med en slik analyse er at vi lærer av den og gjør forbedringer i framtida.


Litt mer om nøkkeltall

Hoteller opererer i tillegg med mange nøkkeltall som er spesielle for bransjen – det gjelder økonomi og måling av hvor tilfredse medarbeidere og kunder er. For det beskjedne «vertshuset» som ekteparet driver, er det ikke aktuelt å bruke så mange spesielle nøkkeltall, bortsett fra ett: beleggsprosent. Tallet viser hvor mange av husets senger som er leid ut i en periode.

På grunn av god aktivitet oppnådde de en beleggsprosent på 66 gjennom hele vintersesongen, regnet ut i forhold til antall rom. På årsbasis var beleggsprosenten 45 ettersom sommerhalvåret ikke er høysesong for virksomheten.

Tabell 1 - analyse av lønnsomhet  

Utregningen er gjort slik:

Antall utleide rom (4 106)  x 100 = 45 %

Antall rom (25) x 365

Utregningen er tilsvarende for senger.

Tabell 2 - analyse av lønnsomhet  

Det er også vanlig å beregne losjiinntekter per seng og per rom. Her er tallene de kom fram til for det siste året:
 
Utregningen er gjort slik:

Losjiinntekter (2 700 000 kr)  = 658 kr

Antall utleide rom (4 106)

Utregningen er tilsvarende for senger.

Ifølge prislista er prisen for et enkeltrom 650 kr og for et dobbeltrom 800 kr. Men mange av turistene kommer i grupper, og da er det gjerne avtalt en spesialpris. Ekteparet er fornøyd med at de likevel har greid å holde en relativ høy pris per rom og seng.

 

 

Relatert innhold

Fagstoff