Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag i sikkerhet - OL i Sotsji

Publisert: 18.02.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Politi på vakt i Sotsji

Klassen din har fått i oppdrag å utarbeide forslag til risikoanalyser og tiltaksplan i forbindelse med OL i Sotsji. Dere har også fått ansvar for å utarbeide en enkel beredskapsplan for hotellet hvor de norske utøverne holder til.

1. Risikoanalyse

Dere skal utarbeide en risikoanalyse for OL i Sotsji. Risikoanalyse er en metode med flere trinn og er selve grunnmuren i sikkerhetsarbeidet. Antall trinn vil som regel avhenge av hvor komplisert arbeidsprosessen eller virksomheten er.

Dere skal gjennomføre en risikoanalyse etter denne oppskriften:

  1. Kartlegge uønskede hendelser
  2. Vurdere sannsynligheten for at den uønskede hendelsen skal skje
  3. Vurdere konsekvensene av den uønskede hendelsen dersom den skulle skje
  4. Beskrive risikonivået
  5. Foreslå sikringstiltak (tiltaksplan)

Det er viktig å bruke et skjema for risikovurdering med gode beskrivelser av sannsynlighet og konsekvens for alle de uønskede hendelsene.

 

2. Beredskapsplan

Dere skal utarbeide en enkel og oversiktlig beredskapsplan for brann på hotell . Det kan for eksempel være for hotellet eller leilighetskomplekset hvor de norske utøverne bor under OL - arrangementet.

Tips: Oppgaven er krevende og bør løses i grupper. Oppgaven kan leveres som en rapport til lærer eller presenteres i klassen.