Fagstoff

Velkommen til NDLA film

Publisert: 19.02.2014, Oppdatert: 05.09.2017

 

NDLA Film - filmtjeneste for skolen 

NDLA film er en nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Her finner du spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer og TV-serier.

NDLA film

Filmene i filmtjenesten er hentet fra norsk og internasjonal filmarv og kobles mot læreplaner i flere fag. De er valgt ut av NDLAs redaksjoner i samarbeid med Norgesfilm AS og Norsk filminstitutt.

Du kan se filmene om du er koblet til Internett via datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din. Vi har gjort jobben med rettighetsklarering og betaling. Alt du trenger å gjøre, er å trykke play.

Filmene er copyrightmerket. De kan fritt spilles av på ndla.no, men ikke lastes ned eller distribueres videre i andre publikasjoner. Alle rettighetshavere honoreres for de avspillinger som gjøres.

Bruk film i undervisningen

En film forteller historier på måter som engasjerer og berører oss. I film brukes noen av de mest effektive visuelle virkemidlene som finnes; bevegelige bilder og lyd. En god film kan vise sider ved samtiden og gi visjoner om framtiden eller kommentere fortiden. Derfor kan film ofte gi oss bedre forståelse av hendelser, kulturmøter og historie enn en fagtekst.

Ved å se film blir elevene bedre rustet til å lese filmspråket, slik at filmen får en verdi ut over det rent underholdningsmessige. Den generelle delen av læreplanen legger vekt på at elevene skal møte kunst og kulturformer som stimulerer, inspirerer egen skaperevne, og fremmer etisk orienteringsevne og estetisk sans.

Kom gjerne med tips, spørsmål eller filmønsker på Facebook-siden vår. 

Les mer om NDLAs filmtjeneste her: NDLA snurrer film 

Vi ønsker alle filmelskere en god og lærerik opplevelse!