Fagstoff

Resultatbudsjett

Publisert: 17.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Nordlys på Kvaløya ved Tromsø

Vi fører alle inntekter og kostnader i resultatregnskapet. Når en måned er over, får vi vite om vi har gått med overskudd eller underskudd i perioden. Dette er samtidig en opplysning om hva virksomheten som helhet har prestert. Om resultatet er godt eller dårlig, ser vi tydeligst ved å sammenlikne postene og det endelige resultatet med budsjettet for den samme perioden.

Kartet må stemme med terrengetKartet må stemme med terrenget.  

Oppgaver til resultatbudsjett 
 

Et ordtak sier at kartet må stemme med terrenget, og de som arbeider i reiselivsnæringa, er sikkert ikke fremmede for dette ordtaket. Reiseledere og turister på oppdagelsesreise må ha kart som viser akkurat det terrenget de begir seg ut i.

Ordtaket kan også brukes når det gjelder budsjett og regnskap. Budsjettet er kartet og regnskapet er terrenget. Budsjettet viser den løypa vi skal gå, og regnskapet viser hvordan reisen egentlig gikk – de faktiske forholdene.

For at dette skal virke, må regnskapet og budsjettet være likt bygget opp. Det betyr for eksempel at det må budsjetteres på akkurat de samme inntektskontoene.

Under ser du et årsbudsjett for en liten familiebedrift som arrangerer nordlyssafarien Northern lights & love. Legg merke til at de budsjetter på fire inntektsområder. Disse områdene tilsvarer de fire inntektskontoene i regnskapet.

Tabell 1 resultatbudsjett  Nordlys sett fra dekket på hurtigruten  

Det er knyttet diverse variable kostnader til disse aktivitetene. Variable kostnader er kostnader som stiger og synker i samme takt som inntektene.

Overnattingen inkluderer frokost, og forbruket av råvarer til frokosten er den kostnaden vi kan regne som variabel kostnad i denne sammenhengen. Det samme gjelder annen bevertning.  

Det leies inn sjåfører for snøscooterne. Disse sjåførene er ikke fast ansatt, og kostnadene for dem regnes som en variabel kostnad. Forbruket av drivstoff er betydelig og regnes også som en variabel kostnad.

Når det gjelder salg av effekter, er dette i stor grad videoopptak av nordlysaktivitet. De variable kostnadene her er innkjøp av selve videoene. Under ser du budsjettet for de variable kostnadene.

Tabell 2 resultatbudsjett  

Denne oversikten gir oss muligheten til å regne ut bruttofortjenesten (dekningsbidraget) per aktivitet. Ved å regne bruttofortjenesten om til prosent får vi ytterligere informasjon.

Bruttofortjenesten (dekningsbidraget) finner du ved å trekke de variable kostnadene fra omsetningen, se tabellen under.

Bruttofortjenesten (dekningsbidraget) regnes i prosent av omsetningen. For overnatting blir bruttofortjenesten i prosent slik:

2 100 000 kr x 100  =  84,0 %

2 500 000 kr

Tabell 3 resultatbudsjett  

Bruttofortjenesten (dekningsbidraget) skal bidra til å dekke de faste kostnadene og eventuelt gi fortjeneste.

Under ser du en oversikt over de faste kostnadene. De faste kostnadene kan variere noe fra periode til periode, men ikke i takt med omsetningen.

Vi har slått sammen en del kostnader for plassens skyld. For eksempel vil lønnskostnadene budsjetteres og føres spesifisert med lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift og så videre.

Tabell 4 resultatbudsjett