Ekstern ressurs: Video

Celleutløst immunrespons

Publisert: 18.02.2014

Norsk tekst til filmen

De hvite blodcellene som kalles makrofager, styrer kroppens celleutløste immunrespons ved å sluke og fordøye fremmede inntrengere.

Ved å kombinere fragmenter fra inntrengeren med egne proteiner lager makrofagene et nettverk av antigen-komplekser på sin overflate.

Når mindre hvite blodceller, kalt T-hjelperceller, møter makrofagen, vil de med matchende reseptorer trekke mot makrofagens overflate.

T-hjelpercellene vil nå dele seg og skille ut kjemikalier som stimulerer og mobiliserer flere celler til kamp, spesielt T-drepercellene (T-angrepscellene).

Makrofager og infiserte celler aktiverer bare de T-drepercellene som har reseptorer som matcher MHC-komplekset med antigen, stimulert av signalstoff (cytokiner) fra T-hjelpercellene.

Disse T-drepercellene deler seg raskt til en stor klon av identiske celler som er designet for å drepe denne spesielle inntrengeren som utløste immunresponsen.

Når T-dreperceller møter infiserte celler, vil de bombardere dem med dødelige giftstoffer og bevege seg videre på jakt mot nye mål.