Begrep

MHC (major histocompatibility complex)

Publisert: 18.02.2014, Oppdatert: 04.08.2017

Virusinfisert celle presenterer antigen for T-lymfocytt.MHC klasse I identifiserer kroppens egne celler og presenterer antigen. 

Først når en celle presenterer fremmed protein (antigen) i MHC på overflaten, vil T-lymfocytter (T-celler) oppdage at en av kroppens egne celler er infisert.

Kroppens egne celler har spesielle merkeproteiner på overflaten som kalles MHC. MHC klasse I finnes i de fleste kroppscellene og gjør det mulig for T-cellene å avgjøre om en celle hører til i kroppen eller ikke. Immunsystemet kan dermed "vite" hvilke celler som skal beskyttes, og hvilke som skal angripes. En celle som er infisert av et virus eller en annen mikroorganisme, vil presentere deler av mikroorganismen sammen med MHC klasse I på utsiden av cella.

MHC er en artsuavhengig betegnelse som kan benyttes om alle arter som har slike gener. Hos mennesket blir MHC kalt HLA (humane leukocytt-antigener). MHC er det viktigste komplekset for vevsforlikelighet som er unikt for hvert individ og har betydning ved blodoverføringer og transplantasjoner.

 • MHC klasse I (MHC-1): finnes i alle celler i kroppen som har kjerne, unntatt i noen lymfocytter og fagocytter
 • MHC klasse II (MHC-2): finnes i B-lymfocytter, dendrittiske celler og makrofager
  les mer
  • Dendrittiske celler og makrofager kan ta opp fremmede antigener uspesifikt og presentere dem sammen med MHC klasse II-molekyler.
  • Dette aktiverer særlig T-hjelperceller til å skille ut stoffer som påvirker B-lymfocytter og andre T-lymfocytter som danner T-dreperceller og T-hukommelsesceller.
  skjul

   

Relatert innhold