Fagstoff

Norge, Europa og verden

Publisert: 19.11.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Erasmus+  

Visste du at verdens største land er Utlandet? Men utlandet er mer enn et sted vi drar til på ferie. Og Syden? Visste du at hvert år drar mange elever og lærlinger til Spania for å gå på skole eller være i lære?

Elever og lærlinger til utlandet

Sju tusen andre elever og lærlinger reiser til andre steder i utlandet; Frankrike, Tyskland, USA og så videre. Og der går de på skole eller er i lære i en bedrift. Hvorfor? Fordi det er spennende? Ja. Fordi de kan? Jo, det også. Men først og fremst fordi de lærer ting de ikke lærer hjemme. Ting som blir stadig viktigere å kunne etter hvert som verden blir mer globalisert.

Globalisering

Med ordet «globalisering» mener vi alt det som gjør at tid og avstand stadig betyr mindre for oss. Det betyr for eksempel at nesten hvem som helst kan kjøpe noen ganske billige flybilletter, pakke sekken, og dra som ryggsekkturist rundt om i hele verden. Og når man er der ute i verden, så kan man alltids snakke med, og se, dem hjemme. Det er like lett å snakke med naboen som med noen på andre siden av verden. Og det kan gjøres like billig også. Det som gjør dette mulig, er den nye teknologien og de nye transportmidlene som frakter varer og mennesker over lange avstander på kort tid. Det er også det som gjør at noen på Sunnmøre eller i Telemark kan miste jobben fordi det er noen andre i Kina eller i India som kan gjøre jobben kjappere og billigere, eller at de rett og slett er flinkere.

Denne utviklingen, globaliseringen, gjør det derfor stadig viktigere med ny kunnskap og bedre ferdigheter. I dagens og framtidas arbeidsliv vil verdiskapingen være avhengig av at folk har kunnskap om fremmedspråk, interkulturell forståelse og internasjonal utdannings- og arbeidserfaring Det er også viktig å være vant til å samhandle med organisasjoner og fagmiljø fra flere forskjellige land.

Internasjonalisering

For å møte disse utfordringene inngår de ulike nasjonalstatene avtaler om samarbeid og handel. Dette kaller vi internasjonalisering – altså at nasjonalstatene lager avtaler som regulerer forholdet mellom dem, «inter-». Norge inngår i mange slike internasjonale avtaler. En av de viktigste av disse avtalene er avtalen vi har med den Europeiske Unionen (EU), nemlig EØS-avtalen (avtalen om Europeisk Økonomisk Samarbeid). Ettersom det er en avtale med EU, er det en avtale med alle de 28 landene i Europa som er medlem av EU, og som er de landene vi vanligvis handler mest med.

I praksis betyr dette blant annet at nordmenn kan reise hvor som helst i EU og søke jobb eller gå på skole, at norske bedrifter kan selge og kjøpe varer i Europa uten større skatter og avgifter enn det andre må betale, at skoler kan søke om penger til å samarbeide med andre europeiske skoler og sende skoleklasser på besøk, og at elever, lærlinger og studenter kan få støtte til å gå på skole eller få praksis i en bedrift i et europeisk land. Dette er en del av det som kalles de fire friheter i EU. Så spør man seg gjerne: Trenger vi dette, eller er det bare fordi det er kjekt å reise til utlandet?

Relatert innhold

Faglig

Generelt