Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Sirkulasjon hos dyr – interaktiv

Publisert: 12.02.2014, Oppdatert: 04.04.2017
Blodårer med blodceller

Dette interaktive oppgavesettet er knyttet til temaet sirkulasjon. Oppgavene utfordrer deg til å se sammenhenger mellom bygningstrekk og funksjon hos de ulike sirkulasjonssystemene. Du må også tenke gjennom hvordan sirkulasjonssystemene avspeiler dyrenes aktivitetsnivå og hvordan de er tilpasset miljøet som dyrene lever i.