Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver – ekskresjon

Publisert: 10.02.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Albatross med saltkjertler

I disse oppgavene skal du jobbe med å se sammenhenger mellom utformingen av ekskresjonsorganer, deres funksjon og det miljøet som dyrene lever i. Du må også reflektere over hvordan dyr klarer å opprettholde konstant vann- og ionebalanse i kroppen under ulike miljøforhold.

Image showing the thumbnail for content named \"Utskilling\"Utskilling. 

 

 

Væskebalanse hos tøffeldyr – pulserende vakuole. 

 

 

Bilde av maur og tegning av ekskresjonsorgan.Malpighiske rør – maur. 

 

 

 En ørkenrev med påtegnet nyrekanal.Fennek (ørkenrev) har lang nyrekanal. 

 

 

Tegning av snitt gjennom et egg.Under fosterutviklingen hos krypdyr og fugler må nitrogenholdige avfallsstoffer lagres i egget. 

 

 

Saltutskilling hos haviguaner. 

 1. Hvorfor må dyr ha ekskresjonsorganer?

 2. Hva er de viktigste oppgavene til ekskresjonsorganene?

 3. Hva skjer med cellene til et dyr dersom konsentrasjonen av løste stoffer er høyere inne i cellene enn i vevsvæsken som omgir dem?

 4. Ved utskilling av stoffer benytter dyr både filtrasjon, aktiv transport og reabsorpsjon. Hva forstår du med disse tre begrepene?
  1. filtrasjon
  2. aktiv transport
  3. reabsorpsjon
 5. Enkelte dyr har ikke spesialiserte ekskresjonsorganer. Hvorfor er dette mulig?

 6. Hvilke hovedtyper av ekskresjonsorganer finnes hos virvelløse dyr?

 7. Hva er et nefron, og hva er funksjonen til nefronene?

 8. Det er stor forskjell på lengden til nyrekanalene hos ulike arter pattedyr. Hvorfor?

 9. Hvorfor må marine beinfisk drikke sjøvann?

 10. Bruskfisk (haier og skater) akkumulerer store mengder urea i kroppsvæska. Hvorfor?

 11. Hva er hovedproblemet for ferskvannsdyr når det gjelder transport av salter (ioner)? Hvordan løser de dette problemet?

 12. Hvordan kan landlevende dyr begrense vanntapet sitt til omgivelsene?

 13. Sjøvann har et saltinnhold på cirka 3,5 prosent. Hvaler kan drikke sjøvann, mens sjøvannet vil virke som et giftstoff for mennesker. Hva er forklaringen?

 14. Hva er årsaken til at fisk, amfibier og krypdyr ikke kan produsere urin hvor konsentrasjon av løste stoffer er høyere enn i vevsvæsken?

 15. Marine fugler og krypdyr kan kvitte seg med overskuddet av salter (ioner) selv om de har liten evne til å oppkonsentrere salter i urinen. Hvordan er dette mulig?

 16. Hvordan kan diende sjøpattedyr (hvaler og seler) begrense vanntapet sitt?

 17. Alle dyr må skille ut nitrogenholdige avfallsstoffer. Hvorfor?

 18. Hos dyr finner vi tre hovedtyper nitrogenholdige avfallsstoffer: ammoniakk, urea og urinsyre.
  1. Hva er hovedårsakene til at ulike dyr har ulike typer nitrogenholdige avfallsstoffer?
  2. Nevn egenskaper ved de ulike ekskresjonsproduktene som gjør dem mer eller mindre egnet i et miljø.