Fagstoff

Smarte forbrukere vet å klage

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 24.06.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Smarte forbrukere

Den som har noe å klage på, vinner ofte fram. Forutsetningene er at du gjør deg kjent med dine rettigheter som forbruker og bruker klageadgangen. Dersom du har handlet på nettet, har du rett til å angre kjøpet innen 14 dager.

Mange har mottatt varsel om inkasso og har betalt av frykt for å miste både gård og grunn. Men dersom du ikke var fornøyd med varen du mottok, eller har fått regning for en vare du ikke har bestilt, er det ingen grunn til å frykte rettslig inkasso. Det er avsender som må dokumentere at de har en avtale eller en aksept fra deg. Dersom avsender ikke kan frambringe slik dokumentasjon, så har de heller ikke noe rettslig grunnlag for kravet sitt.

Tvist stanser inkasso

Dersom saken er låst, eller det foreligger en tvist, har ikke inkassoselskapet et rettmessig krav mot deg. Dersom inkassoselskapet hevder at du tar feil, må selskapet ta saken inn for forliksrådet. Forutsetningen for at du senere skal få medhold i forliksrådet, er at du har sendt et brev og gjort både den som krever penger, og inkassoselskapet kjent med at du uenig i kravet.

Bruk klageveilederen

Dette er bare ett av mange eksempler på at mange ikke kjenner til de rettighetene de har som forbrukere. Når du har noe å klage på, må du ta deg tid til skriftlig kontakt med selger eller motparten. Dersom du er usikker på hvordan du skal formulere seg, finnes det gratis veiledning på nettet. Det er bare å klikke seg inn på klageveilederen som fins på forbrukerportalen.no, og fylle ut nødvendige opplysinger.

Besøk regionskontorene

Forbrukerrådet kan også gi deg muntlig veiledning over telefon. Dersom du vil ha råd over bordet, kan du oppsøke de ulike regionskontorene til dette rådet. En inkassosak vil normalt bli henvist til forliksrådet. Men dersom saken gjelder forhold som ligger under angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven, kommer klagen din inn under Forbrukertvistutvalgets kompetanseområde.

Angrerett i 14 dager

Dersom du har kjøpt noe over telefon, Internett, på postordre eller blitt fristet av en dørselger, står du sterkt dersom du skulle ombestemme deg. Du har en frist på å angre kjøpet innen 14 dager. Varen kan returneres, og du slipper å betale eller har krav på å få pengene tilbake. Selgeren skal også gi deg et angreskjema sammen med varen. Dersom selger har glemt å legge ved angreskjema, har du automatisk rett til å angre dette kjøpet i tre måneder. Skulle vedkommende selger ha glemt å fortelle deg at du har rett til å angre på kjøpet, har du en rett til å få omstøtt handelen i inntil ett år. Du trenger ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor du angrer på kjøpet, men du plikter å returnere varen i samme stand og mengde som da du mottok den. 

Relatert innhold