Begrep

Antigener

Et antigen er en overflatestruktur som et antistoff kan feste seg til.

Antigener er molekyler som kan framkalle en immunologisk respons. Antigen kan aktivere T-lymfocytter (også kjent som T-celler) og stimulere immunsystemet til å produsere antistoffer.

Antigener er vanligvis proteiner eller polysakkarider, men kan være et hvilket som helst molekyl. Tegning av bakterie med flere strukturer som fungerer som antigenerpå overflaten.Bakterie med flere typer antigener.For eksempel kan et protein på en bakteriecellevegg fungere som antigen.

Celler kan ha mange ulike antigener på overflaten.

På overflaten til røde blodceller kjenner vi blant annet til antigenene fra rhesus- og AB0-systemet.

Ordet antigen er en forkortelse av antistoffgenererende.