Begrep

Antistoffer – ulike typer immunglobuliner og deres roller

Publisert: 29.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

 
IgA

Immunglobulin A

finnes som grupper på 2–4 molekyler i og på slimhinner og i melk

To like antistoff bundet sammen

 
IgD

B-lymfocytt med IgD

er festet til B-cellene og kan aktivere dem

B-lymfocytt med antistoff

 
IgE

Immunglobulin E

virker på parasitter og er ofte med i allergiske reaksjoner

Antistoff formet som en Y.

 
IgG

Immunglobulin G

er det vanligste antistoffet – flyter fritt rundt i blod og vevsvæske

Antistoff formet som en Y.

 
IgM

Immunglobulin M

finnes som pentamerer (samlinger av fem molekyler) – aktiv tidlig i en immun-respons

Mange antistoff bumdet sammen med bindingssetene vendt utover.