Oppgave: Drøfte

Diskursanalyse av OL-slagord

Publisert: 22.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Aksel Lund Svindal med slagord for OL i Sotsji

I diskursanalyse analyserer vi både det språklige og det materielle innholdet i en diskurs. Utgangspunktet er det utvidede tekstbegrepet: skrift, tale, film, musikk og lyd samt det vi i KK1 kalte sammensatte tekster eller multimodale tekster. I tillegg kan også personer, samfunnet og prosesser i samfunnet tolkes som tekst (tegn og meldinger), slik som vi har sett i semiotikken. I denne oppgaven skal vi foreta en diskursanalyse av OL-slagord.

 

lue med OL-ringer  

Vinter-OL 2014 skal arrangeres i Sotsji. Les om Sotsjis slagord HOT.COOL.YOURS på Offisiell nettside for OL i Sotsji 

I fagstoffartikkelen om Diskursanalyse gir Neumann denne beskrivelsen av hva en diskurs og representasjoner er:

"Representasjoner er ting og fenomener i den form de blir presentert for oss, altså ikke tingene i seg selv, men tingene 'silt' gjennom det som kommer mellom oss og verden: språket, kategoriene, slagord, sosial praksis, osv. Tingene blir ikke bare presentert, men re-presentert, om og om igjen, og får dermed en viss tyngde i diskursen"1 

Bruk oppskriften i fagstoffartikkelen og lenken til Sotsjis slagord.

  • Drøft hvordan vi kan foreta en enkel diskursanalyse av slagordet.
  • Ta for dere ord for ord: HOT.COOL.YOURS. Hva formidler ordene? Hvilke konnotasjoner gir de?
  • Hva vil Russland formidle med OL-slagordet?
  • Hvilken oppfatning har du av Russland og russere?
  • Hvordan stemmer dette med det Russland vil formidle med slagordet?
  • Hvordan tror du et OL-arrangement kan påvirke vårt bilde av et land og befolkningen der?

Andre OL-slagord

Her refereres det til andre OL-slagord:


London-OLLogo London-OL

 

 "Inspire a Generation" (London, 2012)
"With Glowing Hearts" (Vancouver, 2010) 
"One World, One Dream" (Bejing, 2008)
"Passion Lives Here" (Torino, 2006)
"Welcome Home" (Athen, 2004)

 

 

  • Drøft hva et OL-slagord bør formidle.
  • Ta for deg ett eller to av slagordene og analyser dem.
  • Hva tror du vertslandet ønsket å formidle?
  • Hvilke referanser inneholder slagordet?

Finn ut

"Passion Lives Here" var slagordet i Torino 2006. Finn ut hvordan dette slagordet ble mottatt, og hvordan OL-arrangementet påvirket synet på Italia og italienere.

Lag OL-slagord

Hvis Oslo får tildelt OL i 2022, må det lages et slagord. Du får i oppdrag å lage det. Bli enige om hvilke kriterier som skal legges til grunn. Lag et forslag.