Fagstoff

T-lymfocytter (T-celler)

Publisert: 18.02.2014, Oppdatert: 05.03.2017
HIV-virus fester seg til reseptorer på en T-lymfocytt (tegning)

T-cellene (T-lymfocyttene) styrer immunresponsen i kroppen og kan beskytte mot feil og infeksjoner inne i cellene. De utgjør "kommandosentralen" som styrer hele immunsystemet og avgjør om en immunrespons skal bli kraftig, moderat eller om immunsystemet skal dempes ned. I tillegg kan T-cellene drepe andre celler om nødvendig. Navnet T-celler kommer av at de "modnes" i thymus (også kalt brisselen), et lite organ som sitter øverst i brystkassen.

Image showing the thumbnail for content named \"Ervervet immunforsvar\"Ervervet immunforsvar. 

 

 T-celler går til angrep på virusinfisert celle.

 

 

 Video om celleutløst immunrespons.Celleutløst immunrespons. Film med norsk tekst. 

 

 Tegning av Celleaktivert immunrespons hvor mange celletyper er involvert.T-celler er avhengig av B-celleaktivering. Makrofager sluker patogener (gullovaler) og presenterer fragmenter fra dem (antigen) på sin overflate. Antigenet blir gjenkjent av T-hjelperceller (lilla) som skiller ut kjemikalier for å aktivere andre celler som B-celler (blå og piggete). B-celler deler seg og differensieres. Plasmacellene (store blå) produserer store mengder av antistoffer (røde) som gjenkjenner antigenet.  

 

 

En B-cella må alltid ha "klarsignal" fra en T-hjelpercelle for å aktiveres. Det er først da B-cellen kan formere seg og starte antistoffproduksjon.

 

 Tegning av virusinfisert celle som skiller ut interferon.I tillegg til den spesifikke immunresponsen fra T-drepercella, vil en celle som blir infisert av virus, sørge for en uspesifikk respons ved å skille ut interferon (en type cytokiner). Disse får naboceller til å starte produksjon av enzymer som hindrer prooduksjon av virus.  

 


 Kjemotaktiske proteiner trekker granulocytter (eteceller) mot betennelsesstedet.  

 

 Animasjon av HIV-virus som formerer seg inne i T-lymfocytter.Animasjon som viser reproduksjon for blant annet HIV-virus. 

T-celler kan avsløre om en celle er virusinfisert

Virusinfeksjoner må angripes på en annen måte enn bakterieinfeksjoner. Virus trenger inn i cellene i kroppen vår og kan på den måten gjemme seg for immunsystemet mens de bruker cella til å produsere nye virus.

Tegneserie av tre trinn når celle presenterer antigen for T-drepercelle.Virusinfisert celle presenterer antigen på celleoverflaten. T-drepercella (også kalt T-angrepscelle) identifiserer MHC-1 med antigen og dreper cella.For å hindre at viruset formerer seg, er det viktig at den infiserte cella varsler omgivelsene om angrepet. Det gjør den ved å vise fram deler av viruset på overflaten ved hjelp av et protein som kalles MHC. Dermed kan T-dreperceller (også kalt T-angrepsceller) oppdage virusinfeksjonen og drepe cella.
På tilsvarende vis kan T-celler avsløre om en celle har en feilfunksjon, for eksempel ved at den deler seg ukontrollert (kreft).

  • T-celler kan ikke gjenkjenne et antigen direkte eller binde seg til frie antigener.
  • En infisert celle vil binde fragmenter av inntrengeren til proteiner kalt MHC og presentere antigener for T-cellene på sin overflate.
  • T-celler identifiserer kun antigener bundet til MHC.

 

T-celler regulerer immunapparatet

Noen typer T-celler har som oppgave å regulere immunapparatet. T-hjelperceller hjelper til å øke immunresponsen ved en infeksjon, mens T-regulatorer demper uheldige immunresponser slik at vi kan unngå allergi og autoimmunitet (angrep på egen kropp).

Tegning av lymfocytter som registrerer og presenterer antigen.En B-celle oppdager fremmede antigener ved hjelp av antistoff på overflaten. Den tar opp (fagocyterer) antigenet og presenterer det på overflaten ved hjelp av MHC-2. T-cella oppdager dette og stimulerer B-cella.B-cellene kan ikke begynne å produsere antistoff mot et antigen uten at de får "klarsignal" fra en T-hjelpercelle. Det skjer ved at B-cella presenterer antigenet for T-cellen ved hjelp av MHC.

Nå kan T-hjelperceller oppdage viruset og aktiverer B-cellen ved hjelp av signalstoffer (cytokinerCytokiner (små peptidhormoner) fungerer som signalmolekyler mellom celler. De produseres i mange typer celler, blant annet i T-lymfocytter og makrofager.Cytokiner påvirker andre celler som har spesifikke reseptorer for cytokiner. Det er identifisert 25 ulike cytokiner (interferon og ineterleukiner). De virker alltid over korte avstander og produseres ofte som svar på en infeksjon. Cytokiner stimulerer blant annet produksjon og modning av lymfocytter (B-celler og T-celler), men påvirker også celletyper som makrofager.). Cytokiner er signalstoffer som stimulerer delingen av B-lymfocytter og modning av plasmaceller og hukommelsesceller.

Signalstoffer – cytokiner

Når vi har en infeksjon et sted i kroppen, aktiveres mange deler av immunforsvaret. For å få til dette produserer cellene en egen type signalproteiner som kalles cytokiner. Når en T-hjelpercelle aktiverer en B-celle, skjer det ved hjelp av cytokiner. En gruppe av cytokinene som kalles interferon, kan for eksempel stoppe proteinsyntesen i en celle slik at virus ikke kan formere seg.

Immunofluorescent LM of active macrophagesMakrofager har blitt aktivert av en bakteriell infeksjon og produserer cytokiner for å varsle andre celler. Den sentrale cella har flere kjerner (blå). Makrofager bidrar til å drepe fremmede mikroorganismer.  Cytokinene er signalstoffer som ikke kan fraktes langt med blodstrømmen eller andre kroppsvæsker. Dette gjør at effekten blir lokal. En annen gruppe signalstoffer er kjemotaktiske proteiner. Disse skilles ut fra betennelsesstedet og trekker til seg cellene i immunapparatet.

HIV – AIDS

Bildeserie av virus som kommer ut gjennom overflaten til en celle.HIV-virus frigjøres fra en T-lymfocytt.HIV er en sykdom som svekker immunsystemet i kroppen. Ved HIV-smitte blir T-hjelpercellene ødelagt, noe som kan føre til at immunapparatet i stor grad slutter å virke hvis man ikke får behandling. AIDS er navnet på sykdommen som oppstår når immunsystemet slutter å virke på grunn av en HIV-infeksjon.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig