Fagstoff

Svartedauden

Publisert: 22.01.2014, Oppdatert: 02.08.2017
Svartedauden

Byllepesten svartedauden som herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet, er en av de verste pandemiene i historien. Nedskrivinger beretter om at de som ble smittet, fikk byller og blodstyrtninger, og at de fleste døde i løpet av 3–5 dager. Navnet "svartedauden" fikk den etter fargen på kroppen til ofrene.

Pesta i trappen. Maleri."Pesta i trappen". 

Animert kart som viser hvordan svartedauden spredte seg i Europa.Utbredelsen av svartedauden i Europa (1346–1353). Klikk på kartet og se animeringen.

Folketallet ble halvert

Minst halvparten av befolkningen i Norge døde, og tallrike gårder ble lagt øde. På verdensbasis regner man med at 75 millioner mennesker omkom i pandemien.1 

Pesten spredte seg

Nyere forskning tyder på at pesten hadde sitt utspring i Mongolia og spredte seg videre til Krim, Tyrkia, Sør-Europa og Nord-Afrika før den nådde England. Derfra kom pesten med skip til Norge.

Bakterier, lopper og rotter

Tresnitt av seng med mange mus."Musstad", tegning av Theodor Kittelsen. Musene rår grunnen etter at pesten har herjet.Pesten (en gnagersykdom) smittet via lopper som var infisert av en bakterie (Yersinia pestis). Noen antar at rotter har hatt en sentral rolle i spredningen av de smittede loppene til mennesker.2

Pesten er ennå ikke helt utryddet, men dødeligheten er langt mindre.3 

Relatert innhold