Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag i sikkerhet

Publisert: 15.01.2014, Oppdatert: 08.04.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norges lover

I denne oppgaven er du ansatt som vekter på et kjøpesenter. Hver dag må du ta utgangspunkt i relevant regelverk og fokusere på etiske normer i sikkerhetsarbeidet ditt. Videre må du håndtere og løse konfliktsituasjoner. Og ikke nok med det – en kunde besvimer og du får bruk for det du har lært om førstehjelp.

Du er ansatt som vekter på et kjøpesenter. I løpet av en arbeidsdag skal du ta deg av følgende arbeidsoppgaver:

En ansatt i en butikk varsler deg om at en gutt i 13–14-årsalderen har puttet en dvd i innerlomma og er på vei ut mot kassa.

a) Hva gjør du?

Gutten nekter for å ha tatt noe. Han vil ikke la seg ransake. Han nekter å oppgi navn, og han nekter å følge med til butikksjefens kontor.

b) Gjør rede for hva du har rett til å gjøre som vekter, og hva du bør gjøre. Du skal begrunne alle valgene du tar, og du skal vise til lov og paragraf der du kan.

Etter at dette oppdraget er løst, blir du tilkalt til en dagligvarebutikk i senteret. En person som sitter i kassa, blir truet av en person som er der for å kjøpe øl. Kunden har i utgangspunktet tenkt å kjøpe tolv flasker, men har ikke penger til mer enn ti. Da han oppdager dette, blir han sint og knuser to av flaskene på golvet i butikken. Personen er tydelig ruset og virker psykisk ustabil. Mange av de som står i samme køen, blir skremt. Butikksjefen er blitt tilkalt og vil bortvise personen. Det oppstår da en heftig krangel mellom butikksjefen og den berusede kunden, og kunden truer butikksjefen. Den berusede kunden er en kjenning i området, og det er sannsynlig at han har en kniv på innerlomma.

c) Du blir tilkalt for å løse konflikten. Fortell om hvordan du bør forberede deg, og hva du vil gjøre.

Etterpå får du besøk av sjefen din i vaktselskapet. Han spør deg om hvorfor du valgte å gjøre det du gjorde.

d) Fortell hva du vil si til han.

Etter at dette oppdraget er løst, besvimer en av kundene og blir liggende på golvet i butikken. Du kjenner ikke kunden og vet ingenting om hva som har skjedd.

e) Hva vil du gjøre, og hvorfor velger du å gjøre det du gjør?

På vei hjem etter jobb sitter du på med en kollega. Dere diskuterer etiske normer i arbeidet og er uenige om hva dere mener er rett og galt i forskjellige situasjoner i jobben.

f) Nevn noen eksempler på etiske normer en vekter på et kjøpesenter må ta hensyn til.

Vurdering

Under vurdering av besvarelsen legges det vekt på om du har oppfylt disse punktene:

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Kjenne til relevant regelverk og etiske normer i sikkerhetsarbeid.

Bruke relevant regelverk og etiske normer i sikkerhetsarbeidet.

Vurdere hvordan og når relevant regelverk og etiske normer i sikkerhetsarbeid skal brukes.

Kjenne til tiltak som kan forebygge og løse konfliktsituasjoner.

Foreslå tiltak i en bestemt konfliktsituasjon.

Vurdere valg av tiltak i en bestemt konfliktsituasjon.

Ha kunnskap om førstehjelp.

Fortelle hvordan du vil bruke kunnskap om førstehjelp i bestemte situasjoner.

Vurdere hva som er riktig å gjøre, og hvorfor, i bestemte situasjoner.