Fagstoff

Tuberkulose – tidligere kalt tæring

Publisert: 22.01.2014, Oppdatert: 02.08.2017
Røntgenbilde av tuberkuloselunger

Tuberkulose er en sykdom som forårsakes av mykobakteriearter som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset. Av dem som smittes med tuberkelbakterien, vil kanskje opptil en tidel utvikle sykdom i løpet av livet. Bakterien kan angripe en hvilken som helst del av kroppen, men de fleste får sykdommen i lungene.

Mikroskopbilde av spytt med små, avlange røde bakterier.Spytt med tuberkulosebakterier. 

Mange pasienter ligger på rekke og rad på sanatoriets verandaer.Før medisiner ble tilgjengelige, var det vanlig å sende pasientene på sanatorieopphold hvor frisk luft var en viktig del av behandlingen.  

Tegning av to torso med lunger, hvor bakterier eller virus overføres ved dråpesmitte (nysing).Sykdomsspredning ved nysing – dråpesmitte.

En fryktet sykdom

Tuberkulose har eksistert i flere tusen år og blusset opp på 1800-tallet. Det var en fryktet sykdom som tok livet av mange mennesker. Rundt 1900 hadde Norge en av Europas høyeste forekomster av tuberkulose. I løpet av de seksti årene fra 1895 til 1955 døde en kvart million nordmenn av denne sykdommen.

Graf som viser nye tilfeller med tuberkulose i Norge og om personene er født i Norge eller i utlandet.Tilfeller av tuberkulose i Norge 1978–2012 etter rapporteringsår og fødested. Kilde: Tuberkuloseregisteret, Folkehelseinstituttet.På 1940-tallet kom de første medisinene som kunne behandle tuberkulose og sykdommen ble kraftig redusert og bortimot utryddet her i landet. Forekomsten har igjen økt noe med 300–400 tilfeller registrert i Norge per år (totalt 400 000 smittede).

Utbredelse i dag

Det antas at en tredel av verdens befolkning i dag er smittet med tuberkulose, det vil si at de har latent tuberkulose. Verdens helseorganisasjon har beregnet at cirka 8,8 millioner mennesker årlig blir syke av tuberkulose, og at ca 1,4 millioner årlig dør av sykdommen (2010).1 


Smitte og vaksine

Smitten sprer seg i lufta når en person med tuberkulose nyser eller hoster, og andre puster inn lufta (dråpesmitte). Folk med latent tuberkulose-infeksjon har ingen symptomer, og sprer heller ikke smitte så lenge sykdommen er latent.
I Norge var BCG-vaksine i 14-årsalderen en del av vaksinasjonsprogrammet for alle barn fra 1947 til 2009, men nå er det bare barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose som blir vaksinert.2

Relatert innhold

Aktuelt stoff for