Oppgave

Spørsmål til teksten Det store spranget

Publisert: 07.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Les tekstutdraget fra kriminalromanen Det store spranget av Gunnar Staalesen. Teksten finner du under «Relatert innhold» nederst på sida. Svar på spørsmåla nedenfor.

 

Bilde av en drept person  

 1. Hvordan er synsvinkelen i dette tekstutdraget?
 2. Hva har valg av synsvinkel å si for måten personer og hendelser skildres på?
 3. Hvorfor har hovedpersonen mareritt?
 4. Beskriv sjefen hovedpersonen møter i TV 2.
 5. Hvorfor er Veum innkalt til møte med denne sjefen?
 6. Veum er skeptisk til oppdraget. Hvorfor?
 7. Gi en kort beskrivelse av reporteren Hanne Heggeli.
 8. Hvilket oppdrag har reporteren?
 9. Hvordan oppdager Veum at fotografen hun skal ha med seg på oppdraget, er fra Sotra?
 10. Hvem skal reporteren intervjue?
 11. Personen som skal intervjues, har blitt tildelt et større kommunalt oppdrag på et noe spesielt vis. Hva er spesielt med denne tildelinga?
 12. Reporteren har i forbindelse med intervjuet fått trusler. Hvilke trusler er det snakk om, og hvordan har hun fått dem?
 13. Hvordan stiller reporteren seg til at Veum skal gi henne beskyttelse?
 14. Hvorfor mener TV 2-sjefen at det er best at politiet holdes utenfor?
 15. Hva er typisk for språkbruk og fortellingsstruktur i dette tekstutdraget?
 16. Flere av bøkene om Varg Veum er filmatisert. Hvorfor tror du dette manuset kan egne seg for filmatisering?
 17. Privatetterforskeren Varg Veum er en outsider som ofte er skeptisk til dem som har makt i samfunnet. Hvordan kommer dette til uttrykk i tekstutdraget fra Det store spranget?
 18. Nevn eksempler på andre norske og internasjonale kriminalhelter som framstår som outsidere. Hvorfor tror du forfatterne velger å framstille heltene på denne måten?
 19. Se intervjuet nedenfor med forfatteren Gunnar Staalesen fra 1993. Hvorfor omtaler forfatteren Varg Veum-bøkene som «romantiske privatdetektivromaner»?
 20. Hva mener Gunnar Staalesen han har felles med forfatteren Amalie Skram?

Videolenke til NRK Skole.

 

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for