Oppgave

Oppgaver til teksten Frå sogespel til valkyriesong

Publisert: 06.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Les Solveig Aareskjolds tekst Frå sogespel til Valkyriesong. Teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida. Svar på spørsmåla nedenfor.

tre kvinner i kjeledress med verktøy  

 1. Les Solveig Aareskjolds tekst Frå sogespel til valkyriesong. Hva slags tanker gjør forfatteren seg i ingressen om de kvinnene menn foretrakk i vikingtida?
 2. Hva er det som ergrer forfatteren av teksten da hun en sommerkveld i 2006 sitter på tribunen og ser et spill om Erling Skjalgsson på Sola?
 3. Les om Gyda i Soga om Harald Hårfagre på s. 14–15 i den digitale boka Snorre for ungdom. Hvordan opptrer Gyda når hun møter kongen, og hvordan reagerer kongen på denne oppførselen?
 4. Hvordan blir den stolte Gyda portrettert i det historiske spillet om Harald Hårfagre?
 5. Hva fikk forfatteren til å gå i gang med et omfattende leseprosjekt?
 6. Hva påviste hun gjennom tekstskrivinga si som hun fikk mye motbør for?
 7. Hvilke andre land peker forfatteren på der det har vært en tradisjon for å kle seg i gamle kostymer og leike at man er farlige krigere en gang for lenge siden?
 8. Hva kunne vært resultatet dersom maurerne ikke hadde gitt opp ekspansjonen nordover etter slaget ved Tours i 732, men fortsatt til de møtte vikingene på vei sørover, ifølge forfatteren?
 9. Hva er det som, etter forfatterens mening, tyder på at kulturen i nord kan ha vært like avansert som kulturen i sør?
 10. Hva var målet med forfatterens opphold på Island?
 11. Hvilken erfaring får forfatteren til å se det hele i et annet perspektiv?
 12. Hva mener forfatteren er forskjellen mellom æresdrap i norrøn tid og æresdrap i enkelte muslimske kulturer i vår tid?
 13. Hva er en valkyrje?
 14. Slå opp i boka Niblungen-eposet i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje. Dette heltediktet bygger på et sagn frå folkevandringstida. Hvilke egenskaper tillegger sagnet burgunderprinsessen Brünhild?
 15. Hvordan tror du menn i vår tid ville ha reagert på ei kvinne som Brünhild?
 16. Hvordan beskriver Aareskjold den moderne norske mannen og forholdet mellom menn og kvinner i Norge i dag?
 17. Diskuter denne påstanden i klassen:
  "Mennene i vår tid er meir tandre av seg, og kvinnene må stadig passa på at dei ikkje tek sjølvtilliten frå dei."

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt