Oppgave

Oppgaver til tekstutdraget fra Nielvsdalen

Publisert: 06.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Ulveflokk (Canis lupus)  

Oppgave 1

Les tekstutdraget fra romanen Nielvsdalen av Liv Margrete Alver. Teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida.

 1. Hva har skjedd med Stein og alle andre menn i bygda?
 2. Hva bestemmer mennene seg for å gjøre?
 3. Hvem er Torkvin, og hvorfor ønsker mennene ham død?
 4. Beskriv landskapet opptoget går gjennom.
 5. Hvem treffer mennene ved den brusende kilden?
 6. Hva befaler jenta dem å gjøre, og hvorfor?
 7. Mens mennene sitter ved kilden, setter en av ungguttene i et hyl. Hvorfor?
 8. Hva skjer med ulvene da Driva skvetter vann på dem?
 9. Hva sier Yrsa til Stein?
 10. Hvem ser Stein og følget hans komme ut av smia?
 11. Hva sier Driva til Stein om det han ser?
 12. Beskriv kampen mellom draugene, mennene og ulvene.
 13. Hvordan klarer mennene å få draugene unna?
 14. Hvordan slutter tekstutdraget?

 

Oppgave 2

 1. I folkediktninga finner vi mange fortellinger om mennesker i dyreham. Les eventyret Kvitebjørn kong Valemon. Teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida. Hvem er det som har kastet bjørneham over kongen, og hvordan oppheves denne tilstanden?
 2. Hvilke likheter finner du mellom utdraget fra romanen Nielvsdalen og dette eventyret?
 3. Hva er en draug?
 4. Les sagnet Draugen og daudingene i Lurøy. Teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida. Hvilke likheter finner du mellom utdraget fra romanen Nielvsdalen og dette sagnet?
 5. Hvilken virkelighetsoppfatning har tekstene Kvitebjørn kong Valemon, Draugen og daudingene på Lurøy og romanen Nielvsdalen til felles?
 6. I moderne fantasilitteratur møter vi ofte mytiske skapninger og personer med overnaturlige egenskaper. Hva tror du grunnen kan være til at slik litteratur er så populær blant unge lesere i dag?

 

Oppgave 3

 1. Sammenlikn tekstutdraget fra romanen Nielvsdalen med de fem første sidene i den islandske ættesagaen Soga om Gunnlaug Ormstunge.
 2. Hvilke likheter finner du mellom måten personene i fortellinga opptrer på?
 3. Hvilke språklige likheter finner du mellom disse to fortellingene?
 4. Hvilke markante forskjeller er det i måten historiene fortelles på?

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt