Oppgave

Oppgaver til tekstutdraget fra Hanseatene

Publisert: 07.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Les tekstutdraget fra romanen Hanseatene, eventyret om «Rødhette og ulven» og folkevisa «Liti Kjersti». Tekstene finner du under «Relatert innhold» nederst på sida.

Bryggen i Bergen.  

Oppgave 1

 1. Hvor foregår handlinga i tekstutdraget?
 2. Elisabeth bestemmer seg for aldri å gå tilbake til smia. Hvorfor?
 3. Hvorfor klarer hun ikke å løpe fra han som forfølger henne?
 4. Hvem er Elisabeth sammen med?
 5. Elisabeth løper hjem til farens hus på allmenningen. Hvorfor løper hun nettopp dit?
 6. Da Elisabeth kommer til farens hus, er ikke alt som det pleier. Hva er annerledes?
 7. Hvem er Magdalena?
 8. Hva skjer når Anne og Elisabeth går ut for å leite etter Svein Dreng?
 9. Hvordan reagerer Svein da han ser at Elisabeth er sammen med Anne? Hvorfor tror du han reagerer slik?
 10. Hvordan oppfører Anne seg på kontorets område?
 11. Hvem er Arnulf? Beskriv ham.
 12. Hva sier Magdalena Elisabeth skal når hun ikke syr?
 13. Hvorfor hører Elisabeth på Magdalena?
 14. Beskriv faren til Elisabeth.
 15. Mora til Elisabeth og Marie var annerledes enn Magdalena. På hvilken måte?

 

Oppgave 2

 1. Hvem var hanseatene?
 2. Hvilken tidsperiode er handlinga i denne romanen lagt til?
 3. Hvilke virkemidler bruker forfatteren for å tidfeste fortellinga til nettopp denne perioden?
 4. Hva er det som gjør at vi likevel forstår at teksten er skrevet i vår tid?
 5. Romanserien Hanseatene består av 24 bind som blei utgitt på Bladkompaniet i perioden 1991–1994. Denne typen litteratur blir ofte kalt «kiosklitteratur». Hva har dette utdraget fra Alvers roman felles med andre bestselgere innen denne sjangeren?

 

Oppgave 3

Mange folkediktningstekster handler om unge, uskyldige jenter som blir lokket eller truet av onde krefter. Sammenlikn udraget fra Hanseatene med folkevisa «Liti Kjersti» og eventyret «Rødhette og ulven».

 1. Hvem er det som forsøker å lure den uskyldige jenta i de tre tekstene?
 2. Hvordan reagerer jentene på det de blir utsatt for?
  Hvilke forestillinger om jenter og seksualitet er felles for disse tre tekstene?
 3. Diskuter i klassen: Er jenter mer uskyldige enn gutter i vår tid?

 

Relatert innhold

Generelt