Oppgave

Redd, og med god grunn

Publisert: 19.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgaver

Les tekstene Draugens kamp med daudingene på Lurøy, Haiker og Morderen i baksetet. Tekstene finner du under fanen "Relatert innhold" nederst på sida.

Se klipp fra filmen De dødes tjern basert på en roman av André Bjerke, opptaket der Odd Børretzen og Lars Martin Myhre framfører teksten Redd og med god grunn, og klipp fra TV-serien Åndenes makt på TVNorge.Nøkken illustrert av Theodor Kittelsen. Tegning.Nøkken av Theodor Kittelsen  

 1. Hvilken virkelighetsoppfatning ligger til grunn for tekstene Draugens kamp med daudingene på Lurøy, Haikeren og Morderen i baksetet?
 2. Den østerrikske psykiateren Sigmund Freud (1856–1939) var opptatt av det ubevisste og irrasjonelle sidene ved mennesket. Mange forfattere lot seg inspirere av ham. Hvordan kommer hans teorier til uttrykk i disse klippene fra filmen De dødes tjern?
  De dødes tjern: Sagnet
  De dødes tjern: DrømmenGutt på hvit hest av Theodor Kittelsen. Tegning. Gutt på hvit hest av Theodor Kittelsen  
 3. Draugen framstilles ofte som en hvit hest som trekker mennesker ned til seg i vannriket. En hvit hest brukes ofte som symbol både i eventyr og annen litteratur, for eksempel hos Henrik Ibsen. Hva er den hvite hesten ofte et symbol på?
 4. Sammenlikn bildene av Draugen med klippa fra filmen De dødes tjern. Hvilke forestillinger fra folkelitteraturen finner du igjen i Bjerkes tekst?
 5. På hvilken måte skiller folkediktningas forklaringsmodeller seg fra den forklaringsmodellen vi blir presentert for i filmklippet De dødes tjern: Sagnet?
 6. Se eksempler fra TV-serien Åndenes makt på TVNorge. Hvordan forklares mystiske hendelser i dette programmet?
 7. Hvilke likhetspunkter finner du mellom denne programserien og de andre tekstene i denne oppgava?
 8. Hvorfor tror du dette programmet er så populært?
 9. Lytt til Odd Børretzen når han framfører sangen Redd og med god grunn. Hvorfor er forfatteren redd? Hvor kommer angsten fra?
 10. Hvilke virkemidler bruker forfatteren til å formidle hvordan angst virker på mennesker?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for