Oppgave

Pesta kommer!

Publisert: 19.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 Pesta kommer av Theodor Kittelsen. Tegning. Pesta kommer (1894–95) av Theodor Kittelsen 

Oppgave 1

Tegninga er en illustrasjon av svartedauden, pesta som utryddet hele bygdelag i Norge på 1300-tallet.

 1. Les sagnet Jostedalsrypa. Teksten finner du relatert nederst på sida. Hvordan reagerte folk da pesta kom?
 2. Beskriv motivet i Theodor Kittelsens tegning Pesta kommer.
 3. Hvor er kvinna på bildet på vei?
 4. Hva er hun et symbol på?
 5. Hva er det kvinna bærer på?
 6. Hvilken symbolsk betydning har disse gjenstandene?
 7. Hva skjer når hun kommer fram dit hun skal?
 8. Hvilke virkemidler bruker Kittelsen for å få fram det dystre og skremmende i dette bildet?

 Pesten kommerDie Pest av Arnold Böcklin

Oppgave 2

Svartedauden rammet hele Europa. Sammenlikn Kittelsens tegning med maleriet Die Pest av den sveitsiske kunstneren Arnold Böcklin (1827–1901).

 1. Hva har disse to bildene felles?
 2. Hva er forskjellig?
 3. Hvilke virkemidler bruker Böcklin for å få fram det dystre og skremmende i dette bildet?
 4. Hvordan kan vi se at disse to bildene er inspirert av folkediktninga i to ulike nasjoner?

 

Oppgave 3

Studer denne reklameplakaten lagd av klesfirmaet United Color of Benetton: Plakat med aidsmotiv 

 1. Hvordan framstilles pesta i dette bildet?
 2. Studer måten bildet er komponert på. På hvilken måte er denne komposisjonen med på å forsterke budskapet i bildet?
 3. Hvilke virkemidler bruker Benetton for å få fram det dystre og skremmende i dette bildet?
 4. Hvorfor tror du Benetton bruker slike bilder i sin reklame?

 

Oppgave 4

Den svenske skuespilleren og forfatteren Jonas Gardell har skrevet ei bok om aids-epidemien i et homoseksuelt miljø som han selv var en del av. Mange av vennene hans er nå døde. Boka danner grunnlaget for teaterforestillinga Mitt enda liv og TV-serien Tørk aldri tårer uten hansker  som blei sendt på NRK høsten 2013. Se intervjuet med Jonas Gardell i Søndagsrevyen: Tørk aldri tårer uten hansker 

 1. Hva forteller tittelen om folks angst for aidssyke i den perioden TV-serien handler om?
 2. Hvorfor blei aidssyke behandlet på en annen måte enn andre dødssyke pasienter?
 3. Sammenlikn scenen fra sykehuset med Benetton-plakaten. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 4. Hvilke virkemidler brukes i filmklippet for å vise hvordan omgivelsene tar avstand fra den syke?
 5. Hvilke utfordringer stilles vi som mennesker overfor når pesta rammer oss, ifølge Jonas Gardell?

 

Oppgave 5

Les novella Mannen som ikke ville dø av Jostein Gaarder på s. 163–172 i novellesamlinga Diagnosen og andre noveller (1986).

 1. I novella får mannen greie på at han har kreft. Hvorfor reagerer han så sterkt på nettopp denne diagnosen, tror du?
 2. Hva gjør han når han har forlatt legekontoret?
 3. Hvordan reagerer omgivelsene på oppførselen hans?
 4. Hvordan begrunner mannen at han oppfører seg slik han gjør?
 5. Hvorfor føler mannen at han står aleine?

 

Oppgave 6

Verdens helseorganisasjon (WHO) sendte ut informasjon i forbindelse med svineinfluensaepidemien i 2009. Les oppslaget i VG WHO: Vi forventer en pandemi nå 

 1. Denne teksten er en hypertekst. Forklar begrepet, og hva det betyr for omfanget av informasjon i teksten.
 2. Hva er en pandemi?
 3. Hvilken informasjon gir dette oppslaget om pandemien?
 4. Er dette oppslaget angstskapende eller beroligende? Begrunn svaret med eksempler fra teksten.Sykepleier Merete Lode tar imot pasienter med mistanke om svineinfluensa på legevakta i 2009. Hun må bruke munnbind for å unngå å bli smittet.Helsepersonell tar imot pasienter med mistanke om svineinfluensa på legevakta i 2009. Dersom du klikker på bildet, kan du lese teksten på plaktene. 
 5. Studer bildet ovenfor. Hvilket budskap formidler plakaten på døra til de pasientene som oppsøker legevakta?

 

 

 

Relatert innhold

Tverrfaglig