Oppgave: Forsøk

Transpirasjon hos planter

Publisert: 18.12.2013, Oppdatert: 02.08.2017
Overside og underside av fredsliljeblad med biter av filterpapir innsatt med coboltklorid.

I dette forsøket skal du påvise hvor og under hvilke forhold det foregår transpirasjon (fordamping) gjennom overflaten hos planter. Vi bruker filterpapir som er innsatt med koboltklorid, til å påvise fuktighet.
Dette er et åpent forsøk der du må bruke kreativiteten din for å lære noe om vanntransport og gassutveksling hos planter.

Utstyr:

Blått papir med rosa fingeravtrykk.Filterpapir med fingeravtrykk. Huden vår avgir fuktighet, så du må unngå å ta på testpapiret som skal forsegles på plantenes overflate. Bruk pinsett, hansker eller teip for å løfte papirbitene fra bordet. 

En plante påklistret en bit filterpapir.Aloe med testpapir. Har sukkulenter transpirasjon og gassutveksling på samme måte som andre planter? 

Bladene på en lilje påklistret testpapir.Fredslilje med testpapir. Her ser du oversiden og undersiden av blader cirka en time etter at testpapiret ble festet.

Bakgrunnsteori

Krystallene i koboltklorid endrer struktur og farge når de bindes til vann. Se faglig forklaring langt nede på siden her.
Vi bruker filterpapir innsatt med en koboltkloridløsning for å påvise fuktighet. Dette er mulig fordi filterpapiret med koboltklorid har ulik farge når det er tørt, og når det er fuktig.

 • Et blått og et rosa filterpapir. Tørt filterpapir med CoCl2 er blått.
 • Fuktig filterpapir med CoCl2 er svakt rosa. 

Oppskrift på koboltkloridløsning

Denne delen av forsøket kan læreren gjøre på forhånd. Les mer

Til dette forsøket trenger vi ikke en bestemt konsentrasjon. En mer konsentrert løsning vil likevel gi tydeligere fargeomslag og dermed gjøre det enklere å se en fargeendring. Forslaget under gir et greit resultat.  

Fønet og filterpapir med sjateringer i blått og rosa.Filterpapiret med koboltkloridløsning tørkes ved hjelp av en føner. 

Bruk hansker og jobb i avtrekksskap!

 1. Bland 1,5 g koboltklorid CoCl2 i 20 ml vann.
 2. Fukt filterpapir med koboltkloridløsning.
 3. Tørk filterpapiret med en hårføner.

Utdrag av HMS-datablad for koboltklorid CoCl2:

 • R22 Farlig ved svelging.
 • R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
 • R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
 • R49 Kan forårsake kreft ved innånding.
Skjul

 

Framgangsmåte

 1. Klipp små kvadrater av det tørre filterpapiret.
 2. Før du fester papirbitene på overflaten hos planter, må du tenke gjennom hva du vil undersøke, og lage deg en eller flere hypoteser.
  Du kan for eksempel undersøke
  1. forskjeller i lys og mørke (bruk et skap)
  2. forskjeller mellom ulike planter (unngå hårete blad fordi det er vanskelig å få teipen til å sitte tett nok inntil)
  3. forskjeller mellom over- og underside på et blad
  4. om kaktuser transpirerer på samme måte som andre planter
  5. om fuktigheten i jorda spiller noen rolle
  6. om temperatur påvirker transpirasjonen
 3. De tørre bitene av filterpapiret skal teipes fast på overflaten hos planter. Pass på at teipen sitter tett rundt papirbitene.
 4. I løpet av en halv time skal det være mulig å se resultat, men forsøket kan gjerne stå til neste biologitime.

Dokumentasjon

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Bruk gjerne rapportgeneratoren (se Apps øverst på siden) til å føre forsøket. Når du har lagret dokumentet på egen pc, kan du legge inn tabeller og bilder fra forsøket.
 2. Ta bilder med mobiltelefon eller fotoapparat (eller tegn) for å dokumentere prosess og resultater.
 3. Lag en tabell med oversikt over resultatene.
 4. Stemte hypotesene dine?
 5. Drøft resultatene og forklar variasjonene i plantenes vanntap. Gjør samtidig greie for årsaken til transpirasjon hos planter.
 6. Har du lært noe om planters tilpasninger?
 7. Har du funnet noen feilkilder?
Relatert innhold