Oppgave: Drøfte

Sammenlikn tre skapelsesberetninger

Publisert: 11.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Kilder

Bibelens skapelsesberetning 

Samisk skapelsesberetning 

Norrøn skapelsesberetning 

 

Wikipedia:

Skapelsesmyter

 

 

Oppgave 1

Sammenlikn den bibelske skapelsesberetninga, den samiske skapelsesberetninga og den norrøne skapelsesbretninga.

 1. Hva eksisterer før skapelsesprosessen starter i de tre mytene?
 2. Hva eller hvem er det som setter skapelsesprosessen i gang?
 3. Hvordan blir menneskene til i de tre fortellingene?
 4. Hva har de tre mytene til felles?
 5. Hva er forskjellig? Hvorfor er det forskjellig, tror du?

 

 

Oppgave 2

Den bibelske skapelsesberetninga blei til i Midtøsten, mens den norrøne og den samiske skapelsesberetninga blei til på den nordlige halvkule.

 1. Pek på trekk i fortellingene som er kulturbestemte eller naturbestemte.
 2. Hvorfor bruker vi begrepet myter om disse skapelsesberetningene?

 

Oppgave 3

På Wikipedia kan du lese om flere skapelsesmyter.

 1. Hva forteller den sumeriske skapelsesmyten om hvordan verden oppsto?
 2. Er det noe i denne fortellinga som man finner igjen i de bibelske fortellingene?
 3. Hvordan blei verden til ifølge gresk mytologi?
 4. I hvilke grad preger gresk mytologi og bibelsk mytologi vårt verdensbilde den dag i dag?

 

 

Relatert innhold