Oppgave

Oppgaver til brannslokkemidler

Publisert: 19.12.2013, Oppdatert: 21.09.2017

1. Hva slags håndholdte slokkemidler anbefaler du å plassere ut på følgende steder i hotellet, og   hvorfor? Det er mulig med flere alternativer.

Se skjema til oppgaver om brannslokkemidler.     

2. Vurder fordeler og ulemper med skumapparater satt opp mot pulverapparater.

3. Hva slags branner skal vi ikke prøve å slokke med vann?

 

Relatert innhold

Generelt