Oppgave: Drøfte

Jeg vet ett som aldri dør

Publisert: 19.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Utdrag fra Håvamål

76.
Døyr fe;
døyr frendar;
døyr sjølv det same.
Men ordet um deg
aldri døyr
vinn du eit gjetord gjævt.

 

77.
Døyr fe;
døyr frendar;
døyr sjølv det same.
Eg veit eitt
som aldri døyr,
dom um daudan kvar.

 

Oppgave

Les tekstene Nekrolog over Eva Haddeland som du finner under "Relatert innhold" nederst på sida, og utdraget fra Håvamål i spalteteksten. Svar deretter på spørsmåla nedenfor:

Trafikkoffer

  1. I utdraget fra Håvamål beskrives det ærefulle ettermælet. I hvilken grad har Alexander Gjersøe bidratt til Eva Haddelands ettermæle? Begrunn svaret ditt.
  2. I norrøn tid var det svært viktig å få et ærefullt ettermæle. Hva var grunnen til det? Er det like viktig for oss i dag?
  3. Vil du si at Eva Haddelands ettermæle er ærefullt slik hun framstår i nekrologen til Alexander Gjersøe? Grunngi svaret ditt.
  4. Hvorfor tror du Alexander Gjersøe har valgt å skrive en nekrolog over Eva Haddeland?
  5. I dag er det vanlig å opprette minnegrupper på Facebook. Studer de kommentarene som legges inn på slike minnesider. Hvilke egenskaper ved avdøde blir trukket fram der?
  6. Hvilke verdier setter du høyest hos deg selv? Hvordan ville du ønske at andre skulle formidle disse verdiene dersom de skulle skrive en tekst om deg og ditt liv?

 

Relatert innhold

Faglig