Oppgave: Drøfte

Å velge bort et barn

Publisert: 19.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgaver

Les tekstene Vi valgte bort et barn, Et kjærlighetsløst samfunn, Treet og Navnefest som du finner under "Relatert innhold" nederst på sida. Les også utdraget fra s. 3 til første avsnitt på s. 7 i den digitale utgava av Soga om Gunnlaug Ormstunge. Svar deretter på spørsmåla nedenfor:

Bilde av et spebarn  
 1. Sammenlikn de to titlene "Vi valgte bort et barn" og "Et kjærlighetsløst samfunn". Hva forteller disse titlene om forfatternes syn på selvbestemt abort?
 2. I tekstene Vi valgte bort et barn, Et kjærlighetsløst samfunn og Soga om Gunnlaug Ormstunge blir det argumentert for og mot selvbestemt abort. Hvilket verdigrunnlag legger de tre forfatterne til grunn for denne argumentasjonen?
 3. Hvilke(n) av disse tekstene har et verdisyn som er nærmest ditt eget? Begrunn svaret ditt.
 4. I hvilken grad spiller kvinnens eget ønske om å beholde barnet ei rolle i de tre tekstene?
 5. I utdraget fra Soga om Gunnlaug Ormstunge er det mannen som bestemmer hva som skal skje med barnet dersom det blir ei jente. Mor til jenta er imidlertid også en sterk kvinne som ikke adlyder mannen i dette tilfellet. De to andre tekstene er skrevet av en mannlig og en kvinnelig forfatter. I hvilken grad mener du at kjønn spiller inn med hensyn til valget som skal tas?
 6. Les teksten Navnefest. Hvilke likhetstrekk fins mellom denne teksten og utdraget fra Soga om Gunnlaug Ormstunge når det gjelder verdier knyttet til å velge bort et barn?
 7. Tekstene omtaler det å velge bort et barn på forskjellig måte. I hvilken grad bidrar denne ordbruken til å skape sympati, enighet eller uenighet med forfatterens syn på temaet? Begrunn svaret ditt.
 8. Sammenlikn fortellemåten i de fire tekstene. Hva er likt og ulikt?
 9. Hvordan mener du at fortellemåten i de fire tekstene bidrar til å gjøre tekstene troverdig for leserne?
 10. I to av tekstene omtales motviljen mot jentebarn. Hvilke to tekster gjelder dette, og hvordan gjør denne motviljen mot jentebarn seg gjeldende?
 11. Les novella Treet av Britt Karin Larsen. Valget jeg-personen i novella stilles overfor, kan sammenliknes med valget Jofrid i Soga om Gunnlaug Ormstunge tar. Hvordan?
 12. Jeg-personen i novella Treet har på sett og vis et sammenfallende verdisyn med forfatteren av Et kjærlighetsløst samfunn og Jofrid i Soga om Gunnlaug Ormstunge. Hvilke verdier er felles for dem alle?

 

 

Relatert innhold

Faglig