Oppgave: Repetisjon

Spørsmål om norsk språkpolitikk etter 1960

Publisert: 04.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Internatskolen for Flyttsame-barn i 1950.Samiske barn undervises i norsk på internatskolen for flyttsamebarn i 1950. 

Oppgaver

Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk etter 1960 som du finner under fanen "Relatert innhold" nederst på sida, og svar på spørsmåla.

 

 1. Forklar disse begrepene:
  • nasjonalspråk
  • morsmål
  • minoritetsspråk
  • fremmedspråk
 2. Hvilke prinsipper blir fastslått i stortingsmelding 35, Mål og meining (2007–2008)?
 3. Hvorfor vedtok Stortinget i 1863 å "fornorske" samer og kvener?
 4. Les artikkelen Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Hvilke konsekvenser fikk fornorskingsvedtaket for disse minoritetsgruppene?
 5. Hvor mange språkråd har vi i Norge i dag, og hvilke oppgaver har de?
 

 

Relatert innhold