Oppgave: Arbeidsoppdrag

Skriveoppgaver om språkhistoria på 1800-tallet

Publisert: 03.12.2013, Oppdatert: 21.09.2017

Skrive på tastatur   

Oppgave 1: Skriv et leserinnlegg

Skriv et leserinnlegg der du gir uttrykk for ditt syn på om det er viktig eller ikke å ha et skriftspråk som ligger tett opp til talemålet ditt.

 

Et leserinnlegg er ei meiningsytring om ei sak der målet er å skape debatt eller overbevise leseren om at ditt syn er det rette eller mest fornuftige.

 

Les opp innlegget ditt for klassen og sammenlikn med det de andre har skrevet om saka.

 

Oppgave 2: Skriv en artikkel

Skriv en artikkel der du viser hvilken betydning språkarbeidet til Ivar Aasen og Knud Knudsen på 1800-tallet fikk for utviklinga av et moderne norsk demokrati.

 

Oppgave 3: Lag et portrettintervju

Les om Ivar Aasen eller Knud Knudsen .

 

Lag et portrettintervju der du både intervjuer personen og beskriver det arbeidet han har gjort.

Formålet med et portrettintervju er at leserne skal bli litt bedre kjent med personen de leser om, og sakene han er opptatt av. Intervjuet bør også være underholdende og skape engasjement. Språket i et portrettintervju er ofte fortellende og stemningsskapende. Du kan gjerne bruke skjønnlitterære virkemidler i teksten.
Relatert innhold

Faglig