Oppgave: Drøfte

Hva er det med det danske språket?

Publisert: 03.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 

Det danske språkproblemet

I tv-serien Ut i vår hage harselerer komikerne Harald Eia, Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen over det danske språket. De mener at danskene har så store problemer med å forstå hverandre at den daglige kommunikasjonen helt har brutt sammen. I sketsjen bønnfaller de det internasjonale samfunnet om å hjelpe det danske folket før det er for sent!

Sketsjen overdriver selvsagt i måten den beskriver den danske språksituasjonen på, men har også et snev av sannhet i seg. Forskning viser at danske barn lærer å snakke seinere enn barn i Sverige og Norge, og at danskene har flere rettskrivingsfeil nå enn for 30 år siden. Når det gjelder skandinavisk språkforståelse, kommer også danskene dårligst ut: Dansk er det språket svensker og nordmenn har mest problemer med å forstå, og danskene skårer lavest på nabospråkforståelse.

Hvorfor står det så dårlig til med dansk språk og språkforståelse? Professor Kjell Lars Berge mener danskene kan takke seg selv. De har nemlig tillatt at det har blitt stor avstand mellom tale og skrift. I Norge, derimot, har man hele tida hatt et klart mål om at skriftspråket bør endre seg slik at det i så stor grad som mulig avspeiler talemålet.

Oppgave

Les artikkelen Sosiale medium øydelegg språket og svar på spørsmåla nedenfor:

  1. Hva mener lederen for det danske språkrådet er hovedårsaka til alle rettskrivingsfeilene blant dem som skriver dansk?
  2. Hvilke argumenter bruker hun for å underbygge denne påstanden?
  3. Hva mener Kjell Lars Berge er årsaka til at danskene skriver mer feil enn før?
  4. Tenk deg at du er leder for det norske språkrådet. Hvordan ville du sørge for at det til enhver tid er samsvar mellom det norske talemålet og det norske skriftspråket?

 

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for