Fagstoff

Uønskede hendelser

Publisert: 18.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Hotell Union Øye

Her skal vi si litt om hva som ligger i begrepet uønskede hendelser. Vi skal også si litt om hva vi som vertskap kan gjøre for å redusere konsekvensene av uønskede hendelser.

Gamle Bybro over Nidelven i Trondheim,  

 

Colosseum    

 

Gizapyramidene 

Hendelser som brann, ran og tyveri kaller vi for uønskede hendelser. Å sikre at gjester og personale er trygge, er et mål som er vanskelig å nå fullt og helt. Det er alltid en restrisiko, altså en grad av usikkerhet, uansett hvor godt forberedt vi er. Å ha en følelse av sikkerhet – eller å skape en følelse av sikkerhet – er ikke det samme som at vi er helt trygge. Følelsen av sikkerhet er ikke alltid reell.

Vertskapsrollen fører vertene på lokale overnattingssteder og severdigheter ut i den store verdenen, der det er helt andre kulturer og holdninger.

Heldigvis er de fleste uønskede hendelser slik at prinsippene for å redusere konsekvensene av dem, er de samme om vi er i Trondheim, Roma eller Kairo. Det samme gjelder for prinsippene for å redusere sannsynligheten for at de oppstår. En brann oppfører seg på samme måten i Roma som i Trondheim, og et hjerteinfarkt i Roma er ikke annerledes enn et hjerteinfarkt i Kairo.

De kriminelle handlinger vi skal forebygge, kan derimot være av forskjellig karakterer i de ulike verdensdelene.

Overfylt badestrand. Las Palmas. 

Gratis nødnummer: 112
Ambulanse i Spania: 092
Brannvesen i Spania: 080
(uten retningsnummer fra norsk mobil)

Solide forberedelser og god kontakt med lokale myndigheter er nyttig. Det er nøkkelen til å kunne sikre gjestene og de ansatte mot uønskede hendelser. 

Kulturforskjeller og kanskje en totalt annerledes infrastruktur enn det vi er vant til i Norge, er noen utfordringer som verter må være forberedt på. Vi må heller ikke glemme at mangelen på tid er en vesentlig faktor når uønskede hendelser oppstår. Det må vi ta hensyn til i planene våre.