Oppgave: Arbeidsoppdrag

Observasjonsoppgaver i kjøpsprosessen

Publisert: 27.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kvinne handler på supermarked

I denne oppgaven skal dere jobbe med kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og sammenligne kjøpsprosesser for ulike produkter. Oppgaven bør løses i grupper fordi det kan bli mye informasjon å holde rede på og notere ned for en person alene. Dere må fordele oppgaver innad i gruppa.

Oppgave 1 Impulsvarer

Dere skal observere folks handlemønster for kjøp av impulsvarer, for eksempel sjokolade, tyggis, aviser, blader ved kassaapparatene i en dagligvarebutikk, en kiosk, en bensinstasjon eller en annen butikk etter eget valg.

Observer og noter. Finnes det fellestrekk ved folks handlemønster? Hvor lang tid bruker kundene på å bestemme seg? Er det visse typer varer som går igjen som impulsvarer? Hvordan vil dere beskrive folks kjøpsprosess ved kjøp av disse varene? Hva er butikkpersonalets rolle i kjøpsprosessen? Ta utgangspunkt i kjøpsprosessen på forbrukermarkedet.

Oppgave 2 Ikke-impulsvarer

Deretter skal dere gjøre det samme i en helt annen type butikk, en butikk med varer som folk sannsynligvis ikke handler på impuls – som for eksempel en jernvarehandel, en butikk for elektriske varer, klesbutikk, skobutikk, klokke- og smykkebutikk, blomsterbutikk, bokhandel og så videre.

Observer og noter. Bruk vedlagte observasjonsskjema.

Observasjonsskjema (word) 

Observasjonsskjema (pdf) 

Observasjonsskjema (odt) 

Finnes det fellestrekk ved folks handlemønster? Hvor lang tid bruker kundene på å bestemme seg? Hva slags varer bruker kundene lang tid på? Hvordan vil dere beskrive folks kjøpsprosess ved kjøp av disse varene? Hva er butikkpersonalets rolle i kjøpsprosessen?

Tips: 

Før dere går i gang med observasjonen, er det viktig at dere spør butikkpersonalet om dere får lov til å gjennomføre undersøkelsen. Dere må observere mange personer for å få et riktig bilde. I oppgave 1 trengs flere observasjoner enn i oppgave 2.