Oppgave: Arbeidsoppdrag

Butikken AS

Publisert: 27.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

SportsbutikkSportsbutikk 

Butikken AS er en tradisjonell bedrift som har en stor kundemasse. Den har tradisjonelt hatt høy omsetning og fortjeneste.

Lederen i bedriften har alltid følt seg nokså up-to-date, og bedriften har både trådløs telefon og faks som de bruker mye. Likevel er det enkelte ansatte som mener at bedriften er helt akterutseilt. De mener at den har et betydelig potensial for å forbedre salg og administrasjon ved å ta i bruk IKT i større grad.

Dere er spesialister på alt som har med IKT som verktøy til både salg, markedsføring og administrasjon å gjøre. Dere blir derfor innleid som konsulenter for bedriften og skal gi råd om hvordan bedriften kan ta i bruk IKT både i salg og markedsføring, og ikke minst i administrasjonen. Lederen i bedriften er skeptisk, så husk å begrunne valgene deres.

Dere lager deres egne forutsetninger, for eksempel for hva bedriften selger og så videre.

Oppgaven skal løses i grupper og leveres skriftlig. Dokumentet skal se profesjonelt ut, slik det bør fra et firma som er eksperter på IKT. Det skal ha en fin forside og fin layout.

Læreplanmål og vurderingskriterier finner du her: