Fagstoff

Norge i Brussel

Publisert: 21.05.2014, Oppdatert: 16.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Norway House i Brussel. Foto.

Norge er ikke medlem av EU, men visste du at Norge har mange utsendte medarbeidere fra de norske departementene til Brussel? Norges delegasjon til Den europeiske union representerer norske myndigheter overfor EU og skal sørge for både god informasjon om hva som skjer i EU og sørge for at norske interesser blir hørt.

EU-delegasjonen er en norsk utenriksstasjon (på linje med f.eks ambassader) og er spesiell fordi det der finnes utsendinger fra nesten alle de norske departementene.

Delegasjonen utgjør Norges største utenriksstasjon med hele 55 medarbeidere. 35 av disse er diplomater. En tredjedel er utsendinger fra Utenriksdepartementet, mens de andre kommer fra de andre departementene.

 EU-delegasjonenStaben ved EU-delegasjonen, høsten 2013 

Oppgaver

EU-delegasjonens oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge. Delegasjonen skal blant annet:

  • Følge utviklingen i EU på områder som er spesielt viktige for Norge. De analyserer den politiske utviklingen og informerer departementene hjemme.
  • De skal fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EUs institusjoner. De jobber også opp mot EFTA-sekretariatet og EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA.
  • Delegasjonen skal hjelpe til med å finne ut hvordan Norge kan handle innenfor de forskjellige samarbeidsavtalene vi har med EU.
  • Jobbe for økt kunnskap og kompetanse om EU- og EØS-spørsmål i Norge, og overfor dem som besøker EU-delegasjonen eller tar kontakt på en annen måte. Mange norske elever besøker EU-delegasjonen på studietur til Brussel, og får informasjon om delegasjonens arbeid.

Å følge utviklingen i EU på områder som er aktuelle for EØS-avtalen, som det indre markedet, og Schengen-samarbeidet, er særlig viktig for Norge.

Kilde: Om delegasjonen, Europaportalen.

Andre norske aktører i Brussel

Det er mange norske representanter i Brussel, og organisasjoner og selskaper har egne kontor der. Med den store norske tilstedeværelsen i Brussel, ser vi at mange aktører ser at det er nødvendig av å være i nærheten av der beslutninger fattes. Beslutninger som har betydninger for norske bedrifter og interesser.

Av de norske aktørene som har kontorer i Brussel er LO og NHO. Det samme har Bellona og Flyktningehjelpen. Av norske selskaper er blant annet SAS, Statnett, Statoil og Hydro tilstede i den belgiske hovedstaden. I tillegg har regionene sine Europakontor, som Trøndelags Europakontor, Vest-Norges Europakontor og NorthNorway European Office. Mediehusene har selvsagt også sine korrespondenter her.

Fullstendig oversikt får du her: Norske aktører i Brussel