Oppgave: Arbeidsoppdrag

Moods of Norway

Publisert: 26.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Motevisning - Moods of Norway

Moods of Norway er en av Norges mest suksessfulle bedrifter med en sterk merkevare i Norge og utlandet. De er kjent for sine sprø markedsføringspåfunn, og flere kjendiser elsker å vise seg i tøyet deres.

I denne oppgaven skal dere gi en vurdering av Moods of Norways markedsmiks. For å kunne svare på oppgaven må dere bruke tid på å sette dere inn i hvordan Moods of Norway markedsfører seg. Dere finner mye interessant og artig ved å lete etter eksempler på Internett samt sjekke hjemmesiden deres: Moods of Norway 

På YouTube fins det også mye relevant.

Dere skal svare på følgende spørsmål:

  1. Gi en kort presentasjon av bedriften Moods of Norway.
  2. Hvordan bruker Moods of Norway de fem p-ene i sin markedsføring? Kom med konkrete eksempler. Dere husker de fem p-ene? Produkt, pris, plass, påvirkning og personale.
  3. Hvilke virkemidler (p-er) mener dere er de viktigste og som Moods of Norway legger mest vekt på? Kom med konkrete eksempler og begrunn svarene deres.

Oppgaven kan løses individuelt, men egner seg godt til gruppearbeid med framføring.

Se under for lenker til aktuell teori.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for