Fagstoff

NHO Ung og Europatimen

Publisert: 04.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017

NHO Ung

NHO ungFra besøkssenteret til NHO Ung

NHO Ung er en av våre samarbeidspartnere på prosjektet om formidling om Norge og EU til unge. NHO Ung har egne nettsider hvor du blant annet kan finne informasjon om utdanning, jobb og samfunn relevant for ungdom i videregående skole. De har blant annet en rekke filmer.

Eksempler på filmer

Filmer om yrkesfag på videregående 

Filmer om samfunn og politikk 

Europatimen

Et av NHO Ungs tilbud er Europatimen. Europatimen er et gratis undervisningsopplegg for skoleklasser som ønsker å lære mer om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge.

EuropatimenFra undervisning under Europatimen 

Timen er dialogbasert, og gjennom bruk av filmer og diskusjon blir elevene utfordret til å tenke selv og finne fram til løsninger knyttet til aktuelle overnasjonale problemstillinger, slik som for eksempel klimaproblemene.

Europatimen varer i 60 minutter og tilbys per i dag i NHOs lokaler i Oslo og på videregående skoler i Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Hordaland og Trøndelag.

Hvis din klasse ønsker et slikt opplegg, kan du finne mer informasjon på Prøv Europatimen.