Oppgave: Forsøk

Blodceller og osmose

Publisert: 18.12.2013, Oppdatert: 02.08.2017
Bloddråpe avsettes på objektglass

Denne øvelsen kan brukes til flere formål. Et av dem er å studere blodets sammensetning og formen på de ulike cellene. Dette kan knyttes til transport av stoffer gjennom cellemembranen og til immunforsvaret.

Forsøket egner seg også til å sammenligne osmose og plasmolyse i dyre- og planteceller og knytte dette til forskjeller i oppbygningen av plante- og dyreceller.

Utstyr:

 • steril blodlansett eller stikkpenn (for å få en bloddråpe)
 • objektglass
 • dekkglass
 • mikroskop/stereolupe
 • desinfeksjonsmiddelNår man skal gjøre labforsøk med blod, må man ta hensyn til at det kan være fare for overføring av hivvirus og smittsom gulsott (hepatitt B).Blodsøl skal desinfiseres, men det er ikke alle desinfeksjonsmidler som dreper virus.Et godkjent desinfeksjonsmiddel er Kloricid.70 % etanol (denaturert sprit/rødsprit) dreper virus når blodsølet vaskes bort mekanisk.Konsentrert Klorin (handelsvare) fortynnet med to deler vann er også et virucid, men er ikke et godkjent desinfeksjonsmiddel.Klorgass frigjøres ved bruk av klorholdige desinfeksjonsmidler som Klorin og Kloricid.Forskrift om smittefarlig avfall som oppstår i helsetjeneste og dyrehelsetjeneste, herunder smittefarlig avfall fra undervisning, forskning og diagnostikk.   
 • fysiologisk saltvann (0,9 % NaCl-løsning)
 • mettet saltløsning (NaCl)
 • vann 

 Rødgule celler ser ut som baller med lite luft som er trykt flate på midten.Blodceller sett i mikroskop ved to ulike forstørrelser uten tilsetning av vann eller saltløsning. 

MIkroskopbilde med hvite og røde blodceller.Farget mikroskopipreparat av blodceller. 

Tegning av blodceller som ligger i løsninger med ulik konsentrasjon.Osmotisk trykk i blodceller. 

Sentrifugerør med sjikt av røde blodceller nederst, blodplater og hvite blodceller i midten og blodplasma øverst.Sentrifugert blodprøve med tre sjikt.

Forsøk med blod – sikkerhet

 • Elevene skal sitte alene og kun jobbe med egne blodprøver.
 • Bruk sterile blodlansetter eller blodstikkere for engangsbruk.
 • Læreren samler inn glass og stikkredskaper og forsegler dem i støtsikre merkede bokser, som deretter kan leveres på apotek eller til andre institusjoner som har forsvarlig avfallshåndtering.
 • Sett plaster på stikket for å hindre blodsøl.
 • Blodsøl skal desinfiseres. les mer

  Det er ikke alle desinfeksjonsmidler som dreper virus.

  • Et godkjent desinfeksjonsmiddel er Kloricid.
  • 70 % etanol (denaturert sprit/rødsprit) dreper virus når blodsølet vaskes bort mekanisk.
  • Konsentrert Klorin (handelsvare) fortynnet med to deler vann er også et virucid, men er ikke et godkjent desinfeksjonsmiddel.
  Klorgass frigjøres ved bruk av klorholdige desinfeksjonsmidler som Klorin og Kloricid.
  skjul

Framgangsmåte

 1. Dekkglass senkes mot bloddråpe og fysiologisk saltvann på objektglasset.Senk dekkglasset for å unngå luftbobler. Her er bloddråpen tynnet ut med fysiologisk saltvann.Stikk et hull på siden av en finger og klem ut en bloddråpe. 
 2. Lag mikroskopipreparat av bloddråpen og se på preparatet med lav forstørrelse. Øk deretter forstørrelsen.
  Dersom det blir for tett med celler, kan preparatet fortynnes med fysiologisk NaCl-løsning (0,9 %).
  1. Hva ser du?
  2. Kan du se forskjellen på røde og hvite blodceller?
  3. Kan du se blodplater?
  4. Hvilken form har de røde blodcellene?
 3. Lag hypoteser før du starter på punkt 4 og 5.
 4. Tilsett noen dråper mettet NaCl-løsning ved kanten av dekkglasset. Bruk eventuelt filterpapir for å trekke saltløsningen inn i preparatet. Observer hva som skjer.
 5. Lag et nytt mikroskopipreparat og tilsett rent vann ved kanten av dekkglasset. Observer hva som skjer. Ser du forskjell fra det du observerte i punkt 4?

Dokumentasjon

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Ta bilder av blodcellene gjennom okularet med mobiltelefon eller fotoapparat.
 2. Rediger bildene i et bildebehandlingsprogram eller lag en skisse som du skriver på.
 3. Beskriv røde og hvite blodceller og eventuelt blodplater hvis du ser dem.
 4. Stemte hypotesene dine? Forklar hva som skjer når du
  1. tilsetter mettet NaCl-løsning
  2. tilsetter rent vann
 5. Forklar likheter og ulikheter mellom dyre- og planteceller ut fra det du har observert.

Rød blodcelle i tre ulike løsninger.Osmotisk regulering i en blodcelle.

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold