Oppgave: Forsøk

Muskelvev hos dyr

Publisert: 26.11.2013, Oppdatert: 04.08.2017
Cytoskjelett – celleskjelett

I dette forsøket skal du undersøke muskelvev fra fisk eller andre dyr. Ved å studere et tynt snitt i mikroskop med stor forstørrelse kan du se strukturen i muskelvevet. Du skal også tilsette små enegipakker i form av ATP (adenosintrifosfat).

Etter dette forsøket skal du kunne gjøre greie for strukturen i muskelvevet og forklare hva som skjer når du tilsetter ATP.

Utstyr

 • ferskt kjøtt fra fisk (eller pattedyr)
 • skalpell
 • ATP ATP (adenosintrifosfat) er satt sammen av nitrogenbasen adenin, sukkeret ribose og tre fosfatgrupper. ATP er et av cellenes energibærende molekyler – et korttidslager for energi som overfører energi fra ett molekyl til et annet.Det er bindingene mellom fosfatgruppene som er energirike.Når den ene av de tre fosfatgruppene løsner, frigjøres energi. Tilsvarende energimengde må tilføres for å binde den igjen. ADP – adenosindifosfat har bare to fosfatgrupper og er som et utladet batteri. ADP må tilføres energi og en fosfatgruppe for å bli oppladet til ATP igjen. -løsning (100 mg/ml)
 • objektglass
 • dekkglass
 • filterpapir
 • mikroskop
 • (jodløsning eller metylenblått)

Muskelbevegelser – interaksjon mellom aktin og myosin. 

 

Aktin og myosin danner striper i røde og gulaktige felt.Mikroskopbilde av tverrstripet muskulatur. 

Video: ATPs rolle i muskelkontraksjoner 

 

Se hvordan ATP, kalsium, nerveimpulser, aktin og myosin bidrar i en muskelkontraksjon.

Framgangsmåte

 1. Lag et tynt mikroskopipreparat ved å klemme en liten bit av fiskekjøtt mellom to objektglass.
 2. Fjern det ene objektglasset og erstatt det med et dekkglass.
 3. Studer preparatet med stor forstørrelse. Husk å justere kondensor og lys (blender) for å få et skarpt bilde. Kan du se en tverrstripet muskulatur?
 4. Hvis du ønsker bedre kontrast, kan du prøve deg fram med å tilsette litt jodløsning eller metylenblått.
 5. Ta bilder med mobiltelefon eller kamera gjennom okularet, eller tegn det du ser.
 6. Lag et nytt preparat, men tilsett en dråpe ATP-løsning på muskelfibrene før du legger på dekkglasset.
 7. Forklar det som skjer.

To mikroskopbilder av tverrstripet muskulatur.Tverrstripet muskulatur fra sei uten tilsetning av kontrastfarge. Dette er samme bilde før og etter justering i bildebehandlingsprogram.  

Dokumentasjon

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Ta bilder gjennom okularet med mobiltelefon eller fotoapparat.
 2. Rediger bildene i et bildebehandlingsprogram eller lag en skisse.
 3. Hva ser du? Hvorfor har muskulaturen en tverrstripet struktur?
 4. Forklar hva som skjer når du tilsetter ATP. Du kan finne god hjelp til forklaringen i filmer og lenker på denne siden.

Modell av proteinfiber i bevegelse.Klikk på bildet og se aktin og myosin i bevegelse – muskelkontraksjoner i tverrstripet muskulatur (skjelettmuskulatur).  

Relatert innhold

Praktisk stoff for

Aktuelt stoff